Inovativní vzdělávání
a poradenství

Shopfloor Management

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536

Kategorie Výroba


Téměř všechny firmy se v dnešní době snaží rozšiřovat svou nabídku, navyšovat výrobní kapacity, ale zároveň je pro ně velmi náročné získat do svého týmu nové kvalitní zaměstnance. Proto by se tyto společnosti měly zaměřit na efektivitu svých procesů a na kvalifikaci svých zaměstnanců, aby dokázaly se stejným týmem vyrobit více výrobků ve stejné nebo lepši kvalitě, s nižšími náklady a v kratší době. A hlavní oblastí, na kterou by se měly zaměřit je aktivní řízení pracoviště a vedení lidí. Tento kurz poskytne účastníkům základní informace o systému a dílčích prvcích Shopfloor Managementu. Vysvětlí souvislosti Shopfloor Managementu, štíhlého managementu a neustálého zlepšování (Kaizen) ve výrobě a ve službách. Seznámí účastníky s organizací každodenních rituálů spojených se Shopfloor Managementem.

 • Seznámit se s moderními, ale i tradičními metodami řízení pracovišť.
 • Naučit se aplikovat vhodné metody a principy.
 • Vytvořit akční plán pro zavádění prvků Shopfloor Managementu na svém pracovišti.

Absolventi semináře budou schopni:

 • navrhnout koncepci Shopfloor nebo Officefloor Managementu ve své organizaci,
 • zavést systém ukazatelů, který budou moci řídit a kontrolovat na denní bázi,
 • navrhnout systém kontroly a rozvoje.

Vedoucím pracovníkům na různých úrovních, CIP koordinátorům a specialistům, tedy těm, kteří se aktivně zapojují do procesů zlepšování.

Úvod do problematiky dílenského řízení

 • co je "Shopfloor Management" a jeho smysl pro Lean Management a neustálé zlepšování v organizaci,
 • definování, jaké informace potřebujeme pro úspěšné řízení pracoviště,
 • efektivita přenosu informací v provozních podmínkách.

Efektivní nástroje pro SFM

 • linkové, týmové a provozní tabule,
 • "kouknu a vidím" aneb ANDON v praxi,
 • systém "stupňovaných" schůzek,
 • vizuální management.

Stabilita a růst

 • vedoucí pracovníci a jejich role,
 • vhodné zvolení druhů ukazatelů (KPI) pro jednotlivé stupně organizací,
 • pravidelná kontrola pracovišť,
 • SDCA a PDCA modely.

Zapojení pracovníků, týmová práce

 • manažer a leader - potřebujeme oba?
 • identifikace a popsání problémů,
 • hledání kořenových příčin a vyhodnocování priorit,
 • motivace pracovníků,
 • jak začít a jak udržet,
 • akční plán ze semináře.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, systematická cvičení.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 26. - 27. 8. 2020, Praha, školí Petr Brettschneider
 • 8. - 9. 12. 2020, Praha, školí Petr Brettschneider
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:08.12.2020-09.12.2020
Kat. číslo:102327
Cena bez DPH:7800.00
Cena s DPH:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené