Inovativní vzdělávání
a poradenství

Online webinář - Koronavirus v pracovněprávních souvislostech a praktických příkladech

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Momentální nouzový stav spojený s pandemii koronaviru zásadně zasáhl i do pracovněprávních vztahů. Podobnou situaci jsme v pracovním právu doposud nezažili, a tak vzniká celá řada nových situací, které musí zaměstnavatelé v této souvislosti řešit.

 • Online webinář poskytne zaměstnavatelům komplexní přehled aktuálních pracovněprávních informací a praktických příkladů, týkajících se mimořádných situací souvisejících s výskytem pandemie koronaviru.

Určeno všem, kteří řeší situaci spojenou s výskytem pandemie koronaviru a následnými opatřeními.

 • Vznik pracovního poměru v době krizových opatření (čestné prohlášení místo vstupní lékařské prohlídky, uzavření pracovní smlouvy a dalších dokumentů na dálku)
 • Sledování soukromého života zaměstnanců v souvislosti s koronavirem (informace o rizicích)
 • Ochrana zdraví zaměstnanců a opatření na pracovištích (osvěta, instrukce a kontrola, pracovní cesty a konference, oddělený výkon práce, řízené omezení pohybu na pracovištích, testování zaměstnanců na koronavirus, ochranné pomůcky v době krizových opatření, jiná preventivní opatření)
 • Výpadek či omezení dopravy pro účely cest do zaměstnání (nároky zaměstnance a postup zaměstnavatele)
 • Výkon práce z domova (podmínky výkonu práce z domova, režim, vybavení domácího pracoviště, zapůjčení majetku zaměstnavatele pro výkon práce z domova, překážky v práci, povinnost náhrady nákladů, BOZP a pracovní úraz, ochrana obchodního tajemství a osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a GDPR)
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení Vlády ČR
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v pracovněprávních souvislostech
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele s dopadem na povinnosti zaměstnavatele
 • Karanténa v pracovněprávních souvislostech (zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR, zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině, zaměstnanci je nařízena karanténa na pracovní cestě, hmotné zabezpečení v karanténě, výkon práce během nařízené karantény, nařízená karanténa a čerpání dovolené
 • Uzavření škol a náhrada za ošetřovné (ošetřovné v rámci stanoveného nároku, ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku, ošetřovné pro případ uzavření zařízení zřizovatelem z důvodu epidemie, ošetřovné při uzavření zařízení pro handicapované osoby)
 • Změny a skončení pracovního poměru v době krizových opatření (preventivní, mimořádné a výstupní pracovnělékařské prohlídky, rozvázání pracovního poměru z důvodu následků epidemie, rozšíření důvodů hrubého porušení pracovní kázně v souvislosti s koronavirem
 • Odpovědnost a role vedoucích zaměstnanců v období krizových opatření (pravomoc a odpovědnost za náhradu škody v případech manažerského selhání při krizových opatřeních)
 • Antivirus: Program MPSV na podporu zaměstnanosti (pomoc firmám zaplatit mzdy zaměstnancům)

Výklad, praktické příklady, zodpovídání dotazů.

 • připojení do online webináře 8.45 - 9.00 hod.,
 • program 9.00 - 13.00 hod.
 • 30. 3. 2020, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • 8. 4. 2020, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené