Inovativní vzdělávání
a poradenství

Aktuální informace z pracovněprávní legislativy - přehled nejdůležitějších změn k 1. 1. 2021

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Dobrá znalost pracovněprávní problematiky patří do základního vybavení každého personálního manažera. Pojďme společně projít všechny nejdůležitější změny zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce a daňových zákonů platné k 1.1.2021.

 • Absolventi kurzu se seznámí s obsahem nejnovějších změn ustanovení zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v souvislosti s aplikací do podnikové praxe.

HR manažerům, personalistům, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům a dalším zájemcům z oblasti právní a personální praxe.

Povinnosti zaměstnavatele

Souhrnný přehled povinností zaměstnavatele souvisejících se změnami zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce a daňových zákonů.

Nová úprava dovolené v praktických příkladech

 • příklady výpočtů dovolené v hodinách od roku 2021, nové vzorce výpočtů,
 • porovnání příkladů výpočtů podle staré a nové právní úpravy,
 • příklady zápočtů překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.),
 • praktické příklady zaokrouhlování,
 • výkladové problémy,
 • změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku,
 • dovolená čerpaná po mateřské dovolené,
 • nad úvazková práce,
 • přečerpání dovolené a řešení důsledků,
 • dovolená uvolněných zastupitelů aj.,
 • příklady krácení dovolené,
 • příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou,
 • sporné situace.

Pracovní doba v úpravě vnitřních předpisů zaměstnavatele

 • směnné režimy, stanovená a zkrácená pracovní doba, pružná pracovní doba.

Změny v povinnostech v administrativní oblasti

 • doručování písemností, vydávání potvrzení o zaměstnání (zápočtových listů) výpočet průměrného výdělku.

Odměňování - aplikační problémy v roce 2021

Poznatky z nové úpravy doložky odvolatelnosti 

 • jak sjednávat, případy dobré praxe, den účinnosti odvolání z funkce.

Dílčí změny v oblasti náhrady škody 

 • navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace, rozšíření okruhu osob.

Sdílené pracovní místo a slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování (vzor dohody)

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

 • rozšíření okruhu překážek v práci z důvodu obecného zájmu s poskytnutím pracovního volna se specificky konstruovanou náhradou mzdy a platu a jejich refundací. 

Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích 

 • změny v právní úpravě ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku, podmínky přechodu.

Vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb

 • odměňování, cestovní náhrady, podmínky ubytování.

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • 27. 1. 2021, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
 • 25. 2. 2021, Praha, školí JUDr. Jana Lindová, Ph.D.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené