Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nový zákon o odpadech a další změny environmentálních předpisů

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Potřebujete se zorientovat v požadavcích předpisů pro nakládání s odpady v souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2021? Nebuďte zaskočeni povinnostmi, a naopak počítejte s určitými úlevami z požadavků právních předpisů. Připojte se k webináři, poslechněte si, jaké změny se týkají všech původců odpadů, od kdy budou platit a promyslete si své dotazy či zkušenosti.

Na webináři se budeme zabývat: aplikací požadavků nového zákona o odpadech na podniky a organizace produkující odpady, krátkým seznámením s nezbytnou terminologií a zejména upozorněním na diskutovaná témata, včetně zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nevynecháme ani otázku evidence odpadů a ročního hlášení o produkci odpadů do nového ISPOP, které nás již čeká v novém termínu s novými limity.

Lektorem je zkušený konzultant, pověřená osoba, resp. odborně způsobilá osoba v problematice odpadů a chemických látek.

Program bude probíhat ve virtuální třídě on-line. Den před konáním od nás obdržíte instrukce pro Vaše připojení.

Účastník webináře bude po absolvování:

  • vědět jaké jsou základní požadavky nového zákona o odpadech se zaměřením na změny,
  • znát vybranou základní terminologii a definice, tedy i rozsah a působnost některých předpisů,
  • schopen určit řešení základních požadavků právních předpisů, které se na organizaci vztahují.

Úvod do odpadového hospodářství

  • přehled legislativy a prováděcích předpisů, evropské předpisy a oběhové hospodářství pro původce odpadů,
  • nový balíček odpadové legislativy, termíny účinnosti.

Zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

  • základní požadavky zákonů, prováděcí předpisy: vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • jaký vliv na původce mají změny definice odpadů, vedlejších produktů, ukončení odpadového režimu, předání, vlastnictví, shromažďování odpadů mimo provozovnu původce, zákaz skládkování, metodické pokyny
  • nové, zrušené či změněné povinnosti: evidence a hlášení, nové poddruhy odpadů, živnostenský odpad, nová povolení pro oprávněné osoby, poplatky, pokuty aj.

Diskuze z praxe - otázky a odpovědi

Pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a systém environmentálního managementu, a to jak vedoucím pracovníkům, kteří danou problematiku koordinují tak výkonným pracovníkům, kteří mají problematiku řešit. Kurs je vhodný rovněž pro organizace s certifikované podle normy ISO 14001, ISO 45001, pro interní auditory a manažery systémů.

Výklad, praktické příklady, zodpovídání dotazů z praxe účastníků.

  • připojení do virtuální třídy 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-12.00, 13.00-14.00 hod.
Místo konání:online
Dny:0,5
Termín:07.02.2022-07.02.2022
Kat. číslo:122409
Cena bez DPH:2300.00 Kč
Cena s DPH:2783.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené