Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Ke stažení

Vybrané materiály a dokumenty Gradua-CEGOS určené našim klientům ke stažení. Věříme, že budou pro Vaše další vzdělávání užitečné.

Tipy na ubytování

Otevřené kurzy 2017

Obsluha stavebních strojů - strojník

S platností od 1. 8. 2015 bude, na základě smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu, provádět činnosti vyplývající z vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, Česká zemědělská univerzita v Praze. Společnost Gradua-CEGOS, s.r.o. činnost v této oblasti končí dnem 31.7.2015.

Veškeré dokumenty, tiskopisy a kontakty (vč. bankovního spojení) platné od 1. 8. 2015 naleznete na adrese Vzdělávacího a certifikačního centra techniky České zemědělské univerzity v Praze http://katedry.czu.cz/strojnici/

Certifikace osob

Pro funkce manažer kvality, auditor kvality a manažer metrologie:

Pro funkce manažer EMS a auditor EMS:

Pro funkce manažer BOZP a auditor BOZP:

Firemní vzdělávání zaměstnanců na míru

Plánujete specifický projekt vzdělávání zaměstnanců? Chcete zvýšit jeho účinnost vhodnou kombinací moderních forem a metod?

Více informací