Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vytváření a audit systému environmentálního managementu

Ochrana životního prostředí patří k celosvětovým cílům. Mnohé organizace svůj management orientují na respektování životního prostředí, a to jak z hlediska dodržování právních předpisů, tak z hlediska okolí firmy, zaměstnanců, zákazníků, ostatní veřejnosti a budoucích generací - uplatňují systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001. Tento kurz je svým obsahem a rozsahem určen pro pracovníky, kteří se částečně orientují v požadavcích normy a v právních požadavcích na životní prostředí a potřebují si prakticky procvičit aplikaci požadavků na podmínky ve své organizaci v rámci integrovaného systému kvality a EMS, včetně provádění auditů a přezkoumávání funkčnosti tohoto systému.

Cíle

Účastník kurzu po absolvování bude schopen:

 • aplikovat požadavky norem na podmínky organizace,
 • hodnotit environmentální výkonnost organizace,
 • stanovovat environmentální cíle,
 • plánovat programy auditů EMS a kombinovaných auditů,
 • plánovat a provádět audit a uchovávat o něm dokumentované informace,
 • informovat vrcholové vedení o výkonnosti EMS a o potřebě zlepšování,
 • posuzovat efektivnost nápravných opatření,
 • orientovat se v environmentálních nástrojích jako je čistší produkce, environmentální účetnictví, ekodesign, environmentální značení a společenská odpovědnost.

Určeno

Pracovníkům, kteří systém environmentálního managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit, a těm, kteří systém environmentálního managementu auditují - interní auditoři EMS a QMS.

Obsah

 • Procesní řízení a řízení významných environmentálních aspektů
 • Hodnocení a zlepšování environmentální výkonnosti - ISO 14031
 • Přezkoumání EMS (dokumentované informace, vyhodnocení, zprávy, zpráva o životním prostředí)
 • Interní audit EMS integrovaný s QMS
 • Zavádění EMS - environmentální politika, kontext, cíle
 • Interní audit EMS a hodnocení souladu
 • Environmentální nástroje: čistší produkce, prevence znečišťování a nejlepší dostupné techniky
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA), systémy managementu hospodaření s energií

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe, procvičení na případových studiích.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:5
Termín:20.11.2017-24.11.2017
Kat. číslo:172408
Cena s DPH 21%:18755.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků