Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Výsledky a predikce vad vstřikování plastů pomocí Autodesk Moldflow

Vstřikované díly z plastů se používají hlavně ve spotřebním a automobilovém průmyslu, v elektrotechnice, elektronice a v obalové technice. Pro všechna tato průmyslová odvětví je typické velmi rychlé morální zastarání výrobků, dané jednak dynamikou vývoje trhu a konkurenčního prostředí, ale také módností a náročností spotřebitele. Při konvenčním způsobu návrhu výstřiku se uplatňují hlavně zkušenosti designéra a konstruktéra formy. Do jaké míry byl návrh výstřiku a formy úspěšný se ukáže až po výrobě vstřikovací formy a po vystříknutí zkušebních výlisků. Při návrhu pomocí počítače a příslušných solverů je možno provést modelování výstřiku a jeho chování, analýzu a simulaci vstřikování. Je možno navrhnout a simulovat chování vstřikovací formy na stroji, jak z pohledu zatížení, tak z pohledu teplotního namáhání. Okrajové podmínky pro výpočet namáhání jsou stanoveny velmi přesně, neboť jsou dány výstupy z tokových analýz a simulací. Lze také odladit a optimalizovat vstřikovací proces s akcentem na chlazení a deformace výstřiku po odformování. Na základě těchto analýz a simulací lze na modelu provést patřičné úpravy a opatření už ve fázi přípravy výroby a vyhodnotit jejich dopad na technologii, aniž by byla vstřikovací forma vyrobena.

Cíle

 • Prakticky ukázat možnosti jak lze pomocí softwarových nástrojů zefektivnit vývoj nových a inovovaných dílů snížením potřeby nákladných fyzických prototypů,
 • jak optimalizovat technologický design plastových dílů a vstřikovacích forem,
 • jak snížit výrobní náklady analýzou výrobních vad u stávajících, ale i nově zaváděných projektů.

Určeno

Kurz je určen všem konstruktérům vstřikovacích forem a technologům, kteří chtějí získat v praxi ověřené aktuální poznatky v oboru konstrukce forem, kteří chtějí zkvalitnit a zefektivnit svoji práci a náklady.

Obsah

 • Co je Moldflow, princip a výpočtové metody
 • Typy sítí konečných prvků a jejich použití
 • Materiálové databáze, data v materiálové databázi
 • Plnění dutiny formy, studené spoje, uzavřený vzduch, teplotní a tlakové pole, pohledové vady
 • Typy vtokových soustav a vtokových ústí, modelování vtokové soustavy, vliv na kvalitu výstřiku
 • Orientace vláken, vliv na smrštění a deformaci výstřiku. Vliv orientace vláken na materiálové vlastnosti
 • Dotlak, teplotní a tlakové pole, objemové a lineární smrštění, vznik lunkrú a propadlin
 • Chlazení, modelování chladicích okruhů, tvorba chladicích okruhů, teplotní pole formy, vliv na deformaci výlisku
 • Deformace dílu, co ovlivňuje deformaci dílu, reziduální napjatost. Malé deformace výstřiku a ztráta stability stěny. Jak zredukovat deformaci dílu
 • Vstřikování se zástřiky, vliv zástřiku na deformaci výstřiku, deformace zástřiku působením reziduálního napětí. Fixace zástřiku ve formě, deformace zástřiku vlivem tlaku taveniny ve formě. Transientní teplotní pole zástřiku
 • Deformace formy a tvarových částí působením tlaku taveniny, co ovlivňuje deformaci a jak ji zredukovat. Jak deformaci změřit

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí. Praktické zkoušky na PC.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miroslav Candra
Telefon: 226 006 382
E-mail: candram@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků