Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Technologie svařování plastů

Svařování plastů je technologie spojování dílů z plastů za použití tepla nebo tlaku s přídavným materiálem nebo bez něho, přičemž se ve svařovací zóně spojovaných ploch nachází materiál v plastickém stavu (norma DIN 1910).

Cíle

 • Svařování plastů je fyzikálním jevem (difúzí dvou stejnorodých materiálů) za působení teploty a tlaku při dodržení předepsaných parametrů, které jsou charakteristické pro zvolenou metodu svařování. Znalost těchto parametrů je rozhodující pro volbu a efektivní využití této ekonomicky výhodné technologie.

Určeno

Jako odborné školení všem pracovníkům, u kterých je požadována specializovaná úroveň vědomostí v tomto oboru zpracování plastů - technologové, seřizovači, mistři, kvalitáři, pracovnici konstrukce a vývoje. Dále je vhodné pro manažerské pozice s potřebou základní orientace v této technologii.

Obsah

Technologie zpracování plastů - svařování plastů

 • určení a principy technologie,
 • základní rozdělení technologií svařování,
 • jednotlivé metody svařování - jejich základní výhody a nevýhody,
 • přehled materiálů pro výrobu plastových dílů a jejich vhodnosti pro využití jednotlivých metod svařování plastů,
 • charakteristika nejpoužívanějších metod svařování plastů,
 • svařování horkým plynem,
 • svařování extruderem,
 • svařování kondukční,
 • svařování vysoko-frekvenční,
 • svařování ultrazvukem,
 • svařování horkým tělesem,
 • svařování topnou spirálou,
 • svařování infračerveným paprskem, laserem,
 • třením, vibrační svařování.

Kvalita svařování v praxi

 • základní přehled norem, metod hodnocení kvality svařování v praxi,
 • nejčastější vady a jejich příčiny.

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, cvičení.

Harmonogram

 • prezence 9.00-9.10 hod.,
 • program 9.10-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Miroslav Candra
Telefon: 226 006 382
E-mail: candram@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:01.12.2017-01.12.2017
Kat. číslo:172398
Cena s DPH 21%:3630.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků