Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Řízení výroby

Řízení výroby bylo, je a bude nejvýznamnější oblastí všech výrobních podniků. Ve výrobě se totiž projevují nedokonalosti a nedostatky procesů - administrativních, logistických, obchodních a dalších tím, že požadovaný výrobek zákazníkem nebyl dodán dle jeho požadavků. Z těchto a dalších důvodů je a musí být řízení výroby včetně včasného zajištění potřebnými zdroji strategickým úkolem všech útvarů a zaměstnanců podniku.

Cíle

Cílem kurzu je pokusit se na případových studiích ukázat na časté rezervy v rámci řízení výroby, a nastínit, jak tyto rezervy využít ve prospěch zvýšení efektivity celého výrobního systému. Konkrétně se bude jednat o následující cíle a jiné:

 • zdokonalit se v efektivním plánování výroby ve vazbě na typ výroby,
 • jak řídit výrobu a související oblasti,
 • naučit se správně využívat normy spotřeby práce a zkracovat průběžnou dobu výroby,
 • nastavit efektivní systém evidence a informačního zajištění výrobního procesu,
 • pochopit význam evidence pro ovlivňování nákladů ve výrobě.

Určeno

Vedoucím pracovních týmů, vedoucím provozů, dílen a mistrům výrobních podniků.

Obsah

Činitelé výroby a jejich význam

 • výroba, její význam, činitelé výroby,
 • cíle a hodnocení výroby, ekonomický pohled na výrobu,
 • zajištění výroby lidmi, materiálem, stroji,
 • zajištění výroby dalšími činiteli - energie, nářadí, údržba atd.,
 • vazba výroby a ostatních útvarů.

Plánování výroby

 • systém tahu a tlaku ve výrobě,
 • výrobní, dopravní a manipulační dávka,
 • prostorové uspořádání výroby,
 • velikost dávky a její vliv na rozpracovanost,
 • rozpracovaná výroba a mezioperační zásoba,
 • zásobování výroby systémem Milk run.

Informační zajištění výrobního procesu

 • výrobní doklady a evidence ve výrobě,
 • systémy PPS, CIM, ERP,
 • elektronická výměna dat (EDI),
 • optická identifikace (kódy EAN, QR),
 • radiofrekvenční technologie (RFID).

Zkracování průběžné doby výroby

 • normování - normy spotřeby práce a jejich význam pro řízení,
 • úzká místa ve výrobě a jak s nimi pracovat,
 • příprava výroby,
 • nejdůležitější otázky při řízení výroby - proč výroba nestíhá,
 • případové studie.

Metodika

Interaktivní výklad, příklady, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:27.11.2017-28.11.2017
Kat. číslo:172323
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků