Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Mistr - úroveň II

Pro trvalý úspěch firmy je nutný neustálý rozvoj dovedností managementu první linie. Východiskem je soustavná péče o profesionální růst těchto pracovníků.

Cíle

 • Pochopit význam týmové spolupráce pro rozvoj firmy.
 • Osvojit si efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí.
 • Naučit se účinně motivovat své podřízené.
 • Získat nové znalosti v oblasti řízení kvality.
 • Zvládnout postupy pro hodnocení časové náročnosti výrobních procesů.

Určeno

Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců a absolventům kurzu "Mistr - úroveň I".

Obsah

Vedení pracovního týmu

 • co je tým a čím se liší od jiných skupin,
 • vytváření pracovního týmu,
 • co z Vás dělá vedoucího a proč vlastně lidé poslouchají,
 • rozvoj jednotlivců v rámci týmu,
 • diagnostika týmových rolí,
 • udržování a vedení pracovního týmu,
 • praktický výcvik.

Motivace podřízených

 • co je motivace a jak vypadá motivační proces,
 • potřeby a požadavky zaměstnanců, jejich uspokojování,
 • základní motivační teorie, rozvoj motivačního prostředí,
 • motivace jednotlivců, jaké volit vhodné stimuly,
 • motivace pracovních týmů,
 • zdroje demotivace a jednání s demotivovanými lidmi,
 • role mistra v prevenci demotivace.

Kvalita práce jako požadavek doby

 • význam kvality, kde a jak vzniká,
 • vysoká kvalita = nižší náklady, vyšší produktivita,
 • procesní přístup - komponenty procesu a jejich ovlivňování,
 • zabezpečování kvality na pracovištích,
 • motivace mistrů ke kvalitě.

Časová racionalizace

 • význam časové racionalizace při optimalizaci výroby a procesů,
 • pravidla a postupy správného měření času,
 • základní rozdělení metod pro časovou racionalizaci,
 • snímky pracovní směny a snímky operací,
 • alternativní časové studie.

Pozn.: Po absolvování všech úrovní kurzu "Mistr I - IV" získá účastník po úspěšném složení závěrečné certifikační zkoušky "Certifikát Gradua-CEGOS".

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, cvičení, autodiagnostický test, trénink se zpětnou vazbou, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Brno
Dny:4
Termín:05.10.2016-06.10.2016
19.10.2016-20.10.2016
Kat. číslo:162310
Cena s DPH 21%:15488.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:4
Termín:24.10.2016-25.10.2016
14.11.2016-15.11.2016
Kat. číslo:162311
Cena s DPH 21%:15488.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:10.11.2016-11.11.2016
08.12.2016-09.12.2016
Kat. číslo:162312
Cena s DPH 21%:15488.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků