Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Metrologie v praxi - analýza kvality a vad plastových dílů

Vysoká odpovědnost technologa a seřizovače za kvalitu, a tedy i efektivitu výroby plastových výrobků na vstřikovacích lisech, vyvolává dlouhodobě požadavek na jejich zvýšenou odbornou způsobilost. Velmi důležitá je znalost metod hodnocení kvality a také znalost jednotlivých vad a jejich příčin. Před konáním kurzu je možné zaslat používané materiály, lektor se jim bude věnovat podrobněji.

Cíle

Cílem kurzu je:

  • znát možnosti metod hodnocení kvality,
  • rozpoznat jednotlivé vady a jejich příčiny.

Určeno

Pracovníkům výroby, seřizovačům.

Obsah

  • Základní přehled norem, metody hodnocení kvality v praxi, možnosti laboratorního hodnocení, systém řízení kvality v praxi
  • Podrobně vady výrobku, jejich identifikace, příčiny, možnosti eliminace a odstranění
  • Vlivy technologie, konstrukce strojů, forem, konstrukce dílů, materiálu na vznik vad, úzká místa vzniku vad v procesech výroby
  • Základní znalost vlivu změn jednotlivých parametrů vstřikování na kvalitu výrobku
  • Studené spoje, nedostříknuté výrobky, diesel efekt, vlhkostní, barevné a teplotní šmouhy, vlákna u vtoků, propadliny, lunkry a bubliny, vady z rozjíždění, průvodní a následné jevy

Metodika

Výklad, řízená diskuze, praktická cvičení.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Miroslav Candra
Telefon: 226 006 382
E-mail: candram@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:12.12.2017-13.12.2017
Kat. číslo:172384
Cena s DPH 21%:6534.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků