Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Materiály na řezné nástroje a technologie úprav povrchů

Materiály pro řezné nástroje v každé svojí kategorii prodělávají progresivní vývoj. Zmínit lze slinuté karbidy, u nichž se používají jemné struktury o velikosti desetin mikrometru nebo gradientní chemické složení. Moderní nástrojové oceli jsou vyrobené práškovou metalurgií nebo obsahují nové netradiční prvky např. niob. U řezných materiálů se začínají využívat i přednosti supertvrdých materiálů jako je polykrystalický diamant s progresivními pojivy nebo kubický nitrid boru. Cermety se také pro svoje specifické vlastnosti (tvrdost, lomová houževnatost a tepelná vodivost) stále drží na trhu. Stále více se začíná uplatňovat i řezná keramika, u níž je zvýšena houževnatost použitím speciálních vláken. Vedle těchto objemových řezných materiálů je již tradicí aplikace tenkých vrstev. V současné době se začínají využívat i speciální technologie úpravy mikrogeometrie nástroje.

Cíle

 • Kurz umožní se seznámit se širokým spektrem řezných materiálů z hlediska jejich výroby, vlastností, aplikací, ceny i dalších kritérií, které spočívají ve vazbě na obráběný materiál, strojní vybavení, upnutí i sériovost výroby.
 • Seznámí s algoritmem výběru jednotlivých sort materiálů pro řezné nástroje.
 • Dále bude pozornost věnována aplikacím tenkých vrstev, u nichž bude uveden historický vývoj, vlastnosti, depoziční procesy, rychlé dílenské testování i laboratorní analýzy.
 • Zvláštní pozornost bude věnována úpravám mikrogeometrie nástroje (omílání, otryskávání, kartáčování, lapování) a dopady těchto úprav na užitné vlastnosti (trvanlivost, stabilita řezného procesu, integrita obrobeného povrchu). 

Určeno

Jednotlivé body jsou stavěny tak, aby byl kurz pro obchodní zástupce firem obchodující s řeznými nástroji, jejich uživatele u obráběcích strojů i vedoucí pracovníky, kteří rozhodují o využívání nových progresivních řezných nástrojů. Informace lze podat tak, aby byly na jednoduché základní úrovni, nebo specifické poznatky pro odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

Obsah

Úvod

 • popis řezných procesů jednotlivých technologií a vyplývající požadavky na řezné nástroje a jejich úpravu,
 • rozdělení materiálů pro řezné nástroje a historický vývoj s důrazem na užitné vlastnosti.

Nástrojové oceli

 • rozdělení dle chemického složení, výroby, vlastností, značení ocelí dle příslušných norem,
 • tepelné zpracování nástrojových ocelí,
 • chemicko-tepelné zpracování nástrojových ocelí,
 • vady nástrojových ocelí, princip výběru dodavatele.

Slinuté karbidy

 • informace o chemickém složení, výrobě, vlastnostech a častých chybách při výběru,
 • výrobci a dodavatelé slinutých karbidů v Evropě,
 • nové progresivní směry vývoje, nakládání s odpadem ze SK.

Cermety

 • vlastnosti, výroba a aplikace,
 • výrobci cermetů,
 • specifické vlastnosti při broušení nástrojů vyrobených z cermetů.

Řezná keramika

 • jednotlivé druhy, vlastnosti a aplikace,
 • progresivní vývoj řezné keramiky, zlepšení houževnatosti.

Supertvrdé řezné materiály

 • polykrystalický diamant - monokrystalický diamant - vlastnosti a aplikace,
 • kubický nitrid boru - vlastnosti, aplikace,
 • výroba supertvrdých materiálů, složení, struktura, vlastnosti.

Tenké vrstvy v aplikacích na řezné nástroje

 • historický vývoj, současný stav - vlastnosti a aplikace,
 • depoziční proces tenkých vrstev,
 • kritéria výběru tenkých vrstev, depoziční společnosti v ČR a v Evropě,
 • zkoušení vlastností tenkých vrstev - v provozu, v laboratoři, využitelné výsledky.

Úprava mikrogeometrie nástroje

 • jednotlivé druhy úprav dle použitého řezného materiálu, dle obráběného materiálu,
 • aplikace dle náročnosti technologie a dosažených vlastností,
 • integrita povrchu řezného nástroje,
 • integrita povrchu obrobeného povrchu - jednotlivá kritéria, jak zhodnotit získané výsledky.

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí. Praktické ukázky. Výuku lze usměrnit podle zájmu účastníků na jednotlivé kategorie materiálů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Jitka Šlaisová
Telefon: 226 006 388
E-mail: jslaisova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků