Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Cílem semináře je seznámit posluchače s velkou novelizací stavebního zákona (SZ) na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Vysvětleny budou změny jednotlivých ustanovení stavebního zákona a důsledky této novelizace na postupy stavebníků a stavebních úřadů. Budou zmíněny též připravované změny prováděcích vyhlášek ve vazbě na velkou novelu SZ.

Cíle

 • Absolventi semináře se seznámí se změnami, které pro žadatele přináší novela stavebního zákona, který vstoupil v platnost počátkem roku 2018.

Určeno

Seminář je určen pro stavbyvedoucí, stavební techniky, projektanty, manažery stavby, architekty a žadatele o příslušná řízení vymezená stavebním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Obsah

 • Dosáhne novela proklamovaných cílů?
 • Výhody a zjednodušení lze uplatnit, pokud i přípravu stavebního záměru podřídí některým ustanovením novely. Zákon se dotkl 44 dalších zákonných předpisů
 • Územně plánovací podklady, územní studie
 • Upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech
 • Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90
 • Územní řízení (procesní úkony), § 87 - 93
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a - 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k - 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94g - 94z Ostatní řízení, změny upřesnění (územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání)
 • Obsah a forma závazných stanovisek dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, po novele § 4 stavebního zákona a novele § 149 správního řádu
 • Přezkum závazných stanovisek podle novely stavebního zákona - problematická místa zákona, rozdílný rozsah přezkumu oproti § 149 správního řádu
 • Odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby, dodatečné povolení stavby (§ 129)
 • Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí
 • Povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
 • Mimořádné postupy, kontrolní funkce správních orgánů, státní dozor
 • Texty vyhlášek se teprve připravují ale pro praktickou aplikaci jsou zásadní. (vyhl. č. 500/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb.)
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
 • Změny ve správním řádu
 • Diskuze

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:22.02.2018-22.02.2018
Kat. číslo:181804
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků