Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Výchova leaderů

Každý manažer se občas dostane do situace, kdy potřebuje, aby ho někdo na pracovišti zastoupil. Je prozíravé mít pro tuto chvíli už připravené lidi a mít jistotu, že jeho zástupce ví, co má dělat, je připraven na řešení náročných situací a v neposlední řadě ho respektuje i pracovní tým. Že se mu tak nabízí i další motivační nástroj v podobě nastartování kariérového růstu svých podřízených, není třeba zdůrazňovat.

Cíle

 • Kurz má pomoci především liniovým a středním manažerům kvalifikovaně zvládnout tuto část personální práce v jejich týmu a systematicky provádět výběr a přípravu svých zástupců a zároveň i personálních rezerv na nově vznikající manažerské pozice. Současně by měli pochopit důležitost včasné a kvalitní přípravy těchto členů svého týmu.

Určeno

Všem středním a liniovým manažerům, ale také specialistům, kteří si chtějí zajistit kvalitní zastupitelnost po dobu své nepřítomnosti na pracovišti, vychovávat své nástupce a personální rezervy pro firmu. Zároveň také budou pracovat na rozvoji svých podřízených, vést je k samostatnosti a motivovat je možností kariérového postupu.

Obsah

Jak správně vybrat a zaškolit své zástupce, tvorba kádrových rezerv

Manažer jako interní lektor a kouč svých podřízených

 • příprava a plánování personálních rezerv, Talent Management,
 • příprava plánu postupné adaptace zaškolovaného na novou roli.

Příprava nových leaderů a budování zastupitelnosti

 • výběr a motivace podřízených pro novou pracovní roli,
 • srozumitelné a postupné předávání klíčových informací,
 • podpora při získávání nových zkušeností,
 • zapracování se na nové pozici s ohledem na osobnost a zkušenosti zaškolovaných,
 • posílení jejich autority, respektu a zodpovědnosti,
 • urychlení adaptace zaškolovaných s ohledem na probíhající změny,
 • motivace, podpora v procesu přebírání zodpovědnosti a samostatném rozhodování.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, skupinová práce, sestavení modelu Best practice, akčního plánu úspěšné realizace získaných znalostí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:13.12.2016-13.12.2016
Kat. číslo:160267
Cena s DPH 21%:4719.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků