Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení pracovního týmu

Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto třídenním tréninkovém kurzu manažerských dovedností budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučí, jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl.

Cíle

 • Po absolvování kurzu bude posluchač schopen více si uvědomit svoji roli ve vedení týmu, budovat svoji neformální autoritu, identifikovat vlastní styl vedení lidí, popsat rozvržení týmových rolí. Naučí se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti, analyzovat dynamiku vývoje týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací v týmu.

Určeno

Všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů, klíčovým členům týmů, kteří chtějí najít cesty, jak zvýšit své současné dovednosti.

Obsah

Role manažera související s

 • vedením, řízením, zodpovědností,
 • přirozenou autoritou,
 • vůdcovstvím.

Styly vedení lidí

 • osobnost manažera a její vliv na styl vedení,
 • optimalizace stylu vedení,
 • vedení lidí v praxi,
 • manažerské rozhodování.

Budování týmu

 • týmové role,
 • etapy vývoje skupiny,
 • zlepšování pracovních vztahů.

Motivace

 • uspokojování individuálních potřeb,
 • motivace týmu,
 • zvyšování efektivity týmu.

Rozvoj týmu

 • delegování - co, komu, jak a kdy,
 • systematické delegování.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, skupinová práce, manažerské hry, cvičení, modelové situace, případové studie, prezentace, brainstorming, workshop.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:25.09.2017-27.09.2017
Kat. číslo:170255
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:3
Termín:24.10.2017-26.10.2017
Kat. číslo:170256
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:22.11.2017-24.11.2017
Kat. číslo:170257
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:3
Termín:05.12.2017-07.12.2017
Kat. číslo:170258
Cena s DPH 21%:13915.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků