Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I

Začínáte ve své první manažerské funkci nebo se na ni právě připravujete? Nabízíme Vám cyklus kurzů, který Vás připraví na úspěšné zvládnutí této důležité životní situace pro Vás i pro Vaši firmu. Získáte a rozšíříte si základní dovednosti efektivního manažera.

Cíle

 • Absolvent cyklu získá ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu, jeho motivaci a budování své autority. Identifikuje svůj preferovaný styl řízení, rozšíří si potřebné komunikační dovednosti a naučí se efektivně využívat svůj čas. Také si ověří, jak je schopen navazovat dobré vztahy a pozná lépe své silné stránky i slabiny v kontaktu s druhými lidmi.

Určeno

Začínajícím manažerům včetně těch, kteří se na tuto roli teprve připravují a chtějí na sobě pracovat koncepčně a systematicky. Manažerům, kteří jsou ve funkci více než dva roky, doporučujeme absolvovat vzdělávací cyklus "Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností".

Obsah

1. kurz - Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

 • osobnost člověka a mezilidské vztahy,
 • působení na druhé lidi a první dojem,
 • sebevědomí, sebeúcta a naše hodnoty,
 • jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy,
 • jak úspěšně jednat s různými typy lidí,
 • testy a cvičení zaměřené na sebepoznání a poznání druhých,
 • nácvik zvládání obtížných situací dle požadavků a potřeb účastníků.

2. kurz - Vedení pracovního týmu  

 • role manažera, týmové role,
 • budování přirozené autority,
 • styly vedení lidí, manažerské rozhodování,
 • motivace a jak využívat různé motivační nástroje,
 • principy zvyšování efektivity týmu,
 • rozvoj týmu, delegování.

3. kurz - Vedení a facilitace pracovních porad

 • porada jako nástroj vedení a efektivní komunikace,
 • nastavení komunikace a komunikační prostředky,
 • rozvoj facilitačních dovedností,
 • jednání s problémovými účastníky,
 • trénink facilitace a vedení porad.

4. kurz - Efektivní komunikace ve firmě

 • základní principy efektivní komunikace,
 • komunikační styly,
 • rozvoj interní komunikace,
 • řeč těla a její efektivní využití,
 • přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi,
 • jednání s nadřízenými a mezi kolegy.

5. kurz - Time Management

 • efektivní využívání času,
 • sebepoznávání - jak využívám svůj čas - co znamená být efektivní?
 • identifikace zdrojů časových ztrát,
 • práce s prioritami, stanovení priorit a zadávání úkolů,
 • plánování času a návaznosti na práci s cíli,
 • delegování jako nástroj získání času a rozvoje týmu,
 • prevence a zvládání stresu.

Metodika

Viz popisy jednotlivých kurzů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Cyklus se skládá z pěti uvedených kurzů. Cyklus si můžete sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.


Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:13
Termín:06.09.2016-08.09.2016
21.09.2016-23.09.2016
17.10.2016-18.10.2016
08.11.2016-10.11.2016
01.12.2016-02.12.2016
Kat. číslo:160202
Cena s DPH 21%:50336.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků