Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Příprava firemních lektorů a školitelů

Pro úspěch celé firmy často nestačí být pouze odborníkem - specialistou. Stále důležitější je předávat a umět zprostředkovat znalosti druhým ve srozumitelné a účinné formě. Tento lektorský kurz Vám pomůže při vykonávání činnosti lektora či školitele a seznámí Vás se základy pedagogické teorie. Naučíte se, jak zapůsobit na účastníky, neztratit během kurzu jejich pozornost a předat jim ty správné informace. Hlavně si však vyzkoušíte lektorskou práci - budete stát před druhými se snahou je zaujmout a předat jim informace tak, aby pro ně byly zajímavé a tudíž zapamatovatelné. Recenzentem Vašich vystoupení bude Váš školitel, ostatní účastníci lektorského kurzu a nahrávka videokamery.

Cíle

 • Absolvent kurzu pozná specifika vzdělávání dospělých, uvědomí si význam vlastního image a profesionálního vystupování při vzdělávání druhých, seznámí se se strukturou vzdělávacího procesu, naučí se připravit vzdělávací program vzhledem k vytyčeným cílům a bude realizovat krátký vzdělávací program.

Určeno

Interním začínajícím (jako návod, jak s účastníky vzdělávacího programu pracovat) i pokročilým lektorům (jako zpětnou vazbu o jejich působení na druhé a možností zlepšit své lektorské dovednosti). Všem manažerům - příležitostným školitelům a trenérům.

Obsah

Osobnost lektora, image a profesionální vystupování lektora, individuální příprava lektora na výuku

Prezentační dovednosti lektora, interního školitele

 • komunikační dovednosti lektora - verbální a nonverbální komunikace,
 • trénink verbální vybavenosti, techniky řeči a řeči těla,
 • jak zaujmout, udržet pozornost účastníků.

Účastník vzdělávacího programu

 • specifika vzdělávání dospělých,
 • motivace a aktivita účastníků.

Příprava vzdělávacího programu

 • stanovení cílů a sestavení obsahu,
 • struktura vzdělávací akce,
 • lektorský list - důležitá pomůcka lektora,
 • didaktické metody - jak vhodně vybrat s ohledem na účastníky a náš cíl,
 • pomůcky a technická podpora výuky, organizace kurzu.

Realizace vzdělávacího programu

 • rétorika - základní dovednost lektora,
 • reakce na otázky a námitky účastníků, umění naslouchat účastníkům a reagovat na jejich potřeby,
 • tréma a jak ji zmírnit,
 • diagnostika v práci lektora,
 • poskytování zpětné vazby lektorem.

Příprava vlastního vzdělávacího programu a trénink lektorských dovedností s dvojitou zpětnou vazbou

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, videotrénink se zpětnou vazbou, prezentace, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, brainstorming, skupinová práce, hraní rolí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz

Doporučujeme


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:24.10.2016-25.10.2016
11.11.2016-11.11.2016
Kat. číslo:160243
Cena s DPH 21%:12584.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků