Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Kreativita a intuice v manažerské praxi

Intuitivní rozhodnutí manažera bývají ta zásadní v jeho kariéře. K jejich realizaci je však potřebná dostatečná míra kreativity. Pokud chybí, změní se obvykle rozhodnutí intuitivní na rozhodnutí racionální, logické, analytické a tedy na rozhodnutí omezené rámcem známého. Tento kurz Vám umožní lépe se zorientovat v problematice intuice a kreativity a usnadní Vám jejich zařazení do každodenní manažerské práce.

Cíle

 • Uvědomit si význam kreativity a intuice pro řešení strategických i každodenních situací v práci manažera, umět je uplatnit a rozvinout schopnost intuitivního rozhodování a využít kreativitu k realizaci záměrů a cílů.

Určeno

Všem manažerům, kteří mají zájem rozšířit a prohloubit své manažerské schopnosti o nové rozměry.

Obsah

Intuice a kreativita v práci manažera

 • předsudky, mýty a realita.

Rozhodování

 • jak se rozhodujeme,
 • co ovlivňuje naše rozhodování,
 • důsledky rozhodnutí.

Intuice

 • jak se projevuje intuice,
 • intuitivní rozhodování a jeho důsledky,
 • intuice v praxi manažera.

Kreativita

 • co je překážkou kreativity,
 • jak rozvíjet kreativitu,
 • jak souvisí kreativita s intuitivním rozhodováním,
 • využití kreativity v manažerské praxi.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, rozbor reálných situací, praktická cvičení, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:24.10.2016-24.10.2016
Kat. číslo:160294
Cena s DPH 21%:4961.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků