Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II

Cyklus je zaměřen na komplexní rozvoj klíčových dovedností profesionálního manažera v oblasti řízení lidí a týmů (tzv. soft skills). Doporučujeme jej manažerům, kteří jsou ve funkci přibližně 2 roky a mají vlastní manažerské zkušenosti.

Cíle

Absolvent cyklu se zdokonalí v dovednostech:

 • jak efektivně budovat a řídit svůj tým a jak využívat různé motivační nástroje ke zvyšování jeho výkonnosti,
 • ověří si své dovednosti v oblasti interpersonálního kontaktu a identifikuje své silné stránky i možnosti zlepšení v této oblasti,
 • naučí se efektivně jednat a účinně se prosazovat v jednání s lidmi,
 • zkvalitní komunikaci v týmu i při řešení náročných manažerských situací,
 • bude umět lépe prezentovat sebe, svou práci i svůj tým,
 • naučí se lépe zvládat konflikty.

Určeno

Manažerům střední a vyšší úrovně, vedoucím projektů k prohloubení a dalšímu rozvoji jejich manažerských dovedností v oblasti vedení lidí a týmů.

Obsah

1. kurz - Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

 • osobnost člověka a mezilidské vztahy,
 • působení na druhé lidi a první dojem,
 • sebevědomí, sebeúcta a naše hodnoty,
 • jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy,
 • jak úspěšně jednat s různými typy lidí,
 • testy a cvičení zaměřené na sebepoznání a poznání druhých,
 • nácvik zvládání obtížných situací dle požadavků a potřeb účastníků.

2. kurz - Vedení pracovního týmu  

 • role manažera, týmové role,
 • budování přirozené autority,
 • styly vedení lidí, manažerské rozhodování,
 • motivace a jak využívat různé motivační nástroje,
 • principy zvyšování efektivity týmu,
 • rozvoj týmu, delegování.

3. kurz - Vedení a facilitace pracovních porad

 • porada jako nástroj vedení a efektivní komunikace,
 • nastavení komunikace a komunikační prostředky,
 • rozvoj facilitačních dovedností,
 • jednání s problémovými účastníky,
 • trénink facilitace a vedení porad.

4. kurz - Prezentační dovednosti

 • příprava působivé prezentace,
 • faktory ovlivňující kvalitní provedení prezentace,
 • význam řeči těla,
 • jak zaujmout posluchače a navázat s ním kontakt,
 • jak pohotově odpovídat na otázky,
 • trénink různých typů prezentace.

5. kurz - Asertivita v praxi

 • asertivní jednání jako nástroj řízení mezilidských vztahů,
 • asertivní techniky,
 • asertivní chování v pracovních vztazích,
 • trénink asertivního chování v praxi účastníků.

6. kurz - Řešení konfliktů

 • konflikty v týmech a podniku,   
 • předcházení konfliktům,
 • role manažera v konfliktních situacích,
 • techniky řízení a řešení konfliktů,
 • trénink zvládání konfliktních situací.

Účastník má možnost zvolit si jednu z variant ukončení cyklu a získat:

a) Osvědčení o absolvování cyklu

Cena za 6 kurzů po slevě 10 %: 48 600 Kč (bez DPH), 58 806 Kč (včetně 21 % DPH)

15 dnů

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování vzdělávacího cyklu má účastník možnost přihlásit se k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 160295.

Metodika

Viz popisy jednotlivých kurzů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Cyklus se skládá ze šesti uvedených kurzů. Cyklus si můžete sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.


Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:07.09.2016-09.09.2016
21.09.2016-23.09.2016
17.10.2016-18.10.2016
03.11.2016-04.11.2016
14.11.2016-16.11.2016
08.12.2016-09.12.2016
Kat. číslo:160204
Cena s DPH 21%:58806.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků