Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu - cyklus III

Zkušený manažer si je vědom náročnosti své práce. Aby byl dlouhodobě úspěšný, musí být nejen odborníkem ve své profesní specializaci (tzv. hard skills), ale zároveň musí umět pracovat s lidmi (tzv. soft skills). Tento program manažerského vzdělávání nabízí zkušeným manažerům cyklus seminářů prohlubující jejich dovednosti.

Cíle

Absolvent pokročilého cyklu manažerského vzdělávání se zdokonalí v dovednostech, které získal ve své praxi:

 • bude umět použít optimální strategii pro vyjednávání,
 • zorientuje se v technikách argumentačních strategií,
 • naučí se prakticky uplatňovat koučování v praxi,
 • zlepší své schopnosti zvládat vlastní emoce a emoce druhých lidí,
 • uvědomí si význam leadershipu pro pracovní i osobní život,
 • zlepší svoji schopnost analyzovat situaci, správně rozhodovat a řídit změny.

Určeno

Všem zkušeným vedoucím pracovníkům a manažerům, kteří si přejí prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti získané praxí a konfrontovat je se zkušenostmi ostatních účastníků kurzu.

Obsah

1. kurz - Vyjednávání nejen pro manažery

 • jak připravit strategii vyjednávání,
 • rozvoj vlastních vyjednávacích schopností,
 • trénink vyjednávání - řešení reálných situací.

2. kurz - Umění přesvědčit - strategie argumentace

 • metody a strategie účinné argumentace,
 • techniky vyjednávání a argumentace,
 • argumentace ve vyjednávání.

3. kurz - Koučovací přístup v roli manažera

 • význam a přínosy koučinku,
 • manažer jako kouč,
 • proces koučinku,
 • osobnost kouče,
 • rozvoj dovedností kouče.

4. kurz - Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí

 • odlišení EQ od IQ a typu osobnosti člověka,
 • proces lepšího sebepoznání,
 • sebeovládání - kontrola emocí,
 • zlepšení obratnosti ve společenském styku nejen na pracovišti,
 • sociální uvědomění, cílené jednání.

5. kurz - Leadership aneb inspirativní vedení

 • vyjasnění pojmu leadership,
 • rozdíly mezi managementem a leadershipem,
 • stanovení cílů, hodnot,
 • moje osobní vize a moje firemní vize,
 • překážky na cestě k dosažení cílů,
 • firemní leadership.

Metodika

Viz popisy jednotlivých kurzů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Cyklus se skládá z pěti uvedených kurzů. Cyklus si můžete sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.


Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:11
Termín:20.09.2016-21.09.2016
13.10.2016-14.10.2016
31.10.2016-02.11.2016
14.11.2016-15.11.2016
28.11.2016-29.11.2016
Kat. číslo:160206
Cena s DPH 21%:45980.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků