Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu - cyklus III

Zkušený manažer si je vědom náročnosti své práce. Aby byl dlouhodobě úspěšný, musí být nejen odborníkem ve své profesní specializaci (tzv. hard skills), ale zároveň musí umět pracovat s lidmi (tzv. soft skills). Tento program manažerského vzdělávání nabízí zkušeným manažerům cyklus kurzů prohlubující jejich dovednosti.

Cíle

Absolvent pokročilého cyklu manažerského vzdělávání se zdokonalí v dovednostech, které získal ve své praxi:

 • bude umět použít optimální strategii pro vyjednávání,
 • zorientuje se v technikách argumentačních strategií,
 • naučí se prakticky uplatňovat koučování v praxi,
 • zlepší své schopnosti zvládat vlastní emoce a emoce druhých lidí,
 • uvědomí si význam leadershipu pro pracovní i osobní život.

Určeno

Všem zkušeným manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří chtějí prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti získané praxí a konfrontovat je se zkušenostmi ostatních účastníků kurzu.

Obsah

1. kurz - Vyjednávání nejen pro manažery

 • jak připravit strategii vyjednávání,
 • rozvoj vlastních vyjednávacích schopností,
 • trénink vyjednávání - řešení reálných situací.

2. kurz - Koučovací přístup v roli manažera

 • manažer jako kouč,
 • proces koučinku,
 • osobnost kouče.

3. kurz - Emoční inteligence a její využití v pracovním prostředí

 • proces lepšího sebepoznání,
 • sebeovládání - kontrola emocí, cílené jednání,
 • zlepšení obratnosti ve společenském styku.

4. kurz - Leadership aneb inspirativní vedení

 • rozdíly mezi managementem a leadershipem,
 • moje osobní vize a moje firemní vize,
 • stanovení cílů, hodnot a překážky na cestě k dosažení cílů.

Cena za 4 kurzy po slevě 10 %: 31 600 Kč (bez DPH), 38 236 Kč (včetně 21 % DPH)

Metodika

Viz popisy jednotlivých kurzů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Cyklus se skládá ze čtyř uvedených kurzů. Cyklus lze sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.


Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:9
Termín:06.04.2017-07.04.2017
03.05.2017-05.05.2017
16.05.2017-17.05.2017
08.06.2017-09.06.2017
Kat. číslo:170205
Cena s DPH 21%:38236.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:9
Termín:19.09.2017-20.09.2017
23.10.2017-25.10.2017
08.11.2017-09.11.2017
27.11.2017-28.11.2017
Kat. číslo:170206
Cena s DPH 21%:38236.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků