Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Asertivita v praxi

Intenzivní výcvikový kurz, který Vám umožní lépe pochopit a řídit své vztahy, efektivně jednat a účinně se prosazovat v jednání s lidmi. Naučí Vás chápat asertivitu jako životní postoj vedoucí k lepšímu pochopení sebe sama a svých vztahů k okolí, používat asertivitu jako metodu, která pomáhá předcházet frustraci a zvyšovat produktivitu práce.

Cíle

 • Absolvent kurzu bude schopen lépe hájit a prosazovat zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, lépe čelit manipulativnímu jednání.

Určeno

Všem, kteří chtějí lépe porozumět dynamice svých vztahů, lépe se bránit manipulaci a zvýšit efektivitu své komunikace a jednání.

Obsah

Asertivní jednání jako metoda řízení mezilidských vztahů

 • definice asertivity, možnosti použití (výhody a rizika),
 • základní pravidla asertivity, verbální a neverbální komunikace,
 • asertivní práva. 

Asertivní techniky

 • aktivní naslouchání, vcítění, rozlišování mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou,
 • umění odmítnout a umění ocenit, zvládání kritiky a manipulace.

Asertivní chování v pracovních vztazích

 • pozitivní řízení,
 • umění kompromisu na pracovišti,
 • sebeprosazení a sebeprezentace.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, hraní rolí, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, rozbor vzdělávacího DVD, skupinová práce.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:03.11.2016-04.11.2016
Kat. číslo:160217
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Brno
Dny:2
Termín:29.11.2016-30.11.2016
Kat. číslo:160218
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků