Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Zaměstnávání cizinců 2017

Zaměstnávání cizinců bývá častým řešením firem při nedostatku pracovní síly. Dnes se bez tohoto řešení neobejde skoro žádná zahraniční firma, stejně jako většina českých firem. S tím souvisí četné povinnosti vyplývající z pracovněprávní legislativy a souvisejících předpisů.

Cíle

 • Absolventi školení se seznámí, jak postupovat dle aktuální platné legislativy při zaměstnávání cizinců včetně očekávaných změn.

Určeno

Všem zaměstnancům personálních útvarů, mzdových účtáren a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

Obsah

 • Vymezení základních pojmů
 • Možnosti vstupu cizinců na trh práce v ČR
 • Postup zaměstnavatele při získávání zaměstnanců ze zahraničí
 • Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR
 • Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci
 • Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelem
 • Zaměstnávání cizinců v rámci uzavřených mezinárodních smluv
 • Pracovní cesty cizinců
 • Prodloužení povolení k zaměstnání cizince
 • Platnost povolení k zaměstnání cizince
 • Správní delikty

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program  9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:21.11.2017-21.11.2017
Kat. číslo:172103
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků