Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Vedení personální agendy v praxi

Správné vedení personální agendy vyžaduje dobrou znalost a orientaci v platné právní úpravě. Náš kurz naučí účastníky profesionálně zpracovávat personální agendu a být schopen rozpoznat rizika při vedení této agendy.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • získá přehled pro zpracování dokumentů v oblasti personální agendy na základě platné právní úpravy,
 • zorientuje se v problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
 • naučí se profesionálně zpracovávat personální agendu zaměstnanců,
 • bude schopen rozpoznat rizika při vedení zaměstnaneckých agend.

Určeno

Personalistům, zaměstnancům personálního oddělení a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Obsah

Vymezení právní úpravy

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Vznik pracovního poměru

 • dotazník uchazeče o zaměstnání,
 • omezení při získávání osobních údajů uchazeče o zaměstnání,
 • zpracování a uchovávání osobních údajů zájemců o zaměstnání v rámci databází uchazečů,
 • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, osobní dotazník zaměstnance,
 • souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů, vymezení účelu zpracování osobních údajů, údaje, k jejichž zpracování není třeba souhlasu zaměstnance, citlivé údaje, používání rodného čísla v personální agendě zaměstnance.

Obsah osobního spisu zaměstnance a prokazování existence pracovněprávního vztahu na pracovišti

Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a soukromí zaměstnance na pracovišti

 • vnitřní normy zaměstnavatele jako východisko pro uložení sankcí,
 • kontrola elektronické pošty a listovních zásilek,
 • kamerové systémy,
 • jiné formy monitoringu,
 • stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů.

Činnosti v průběhu pracovního poměru zaměstnance

 • úkoly a povinnosti zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění,
 • oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • předávání osobních údajů do zahraničí, vysílání na zahraniční pracovní cesty.

Skončení pracovního poměru

 • způsoby ukončení pracovního poměru,
 • činnosti zaměstnavatele před ukončením pracovního poměru,
 • potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance, pracovní posudek,
 • důsledky odvolání souhlasu zaměstnance se zpracováním osobních údajů.

Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace

 • které údaje lze uchovávat po skončení pracovní poměru,
 • předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru,
 • archivační doby pro jednotlivé skupiny dokumentů.

Přestupky a správní delikty na úseku vedení personální agendy

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:16.02.2017-16.02.2017
Kat. číslo:170570
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:10.05.2017-10.05.2017
Kat. číslo:170571
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:13.09.2017-13.09.2017
Kat. číslo:170572
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:14.11.2017-14.11.2017
Kat. číslo:170573
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků