Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Skupinové řešení problému, mediace a facilitace

Jak řešit konflikt v týmu? Co to je facilitace a mediace? Jak se liší a jaké jsou hlavní principy jednotlivých způsobů řešení konfliktu v týmu? Kdy jakou techniku zvolit? Na tyto a další otázky Vám odpovíme na tomto semináři.

Cíle

  • Hlavním cílem semináře je nabídnout účastníkům různé možnosti a dovednosti při řešení problému či konfliktu v týmu. Kromě stručného seznámení se základním kontextem konfliktu budou mít účastníci možnost si prohloubit a procvičit základní komunikační nástroje, dovednosti a styly, které budou moci při řešení sporů a konfliktů ve skupině využít. Účastníci se seznámí s pojmy mediace a facilitace a získané dovednosti si procvičí na modelových situacích formou aktivního tréninku se zpětnou vazbou.

Určeno

Personálním manažerům a specialistům, kteří si chtějí prohloubit a zdokonalit své dovednosti v řešení konfliktů na pracovišti.

Obsah

Kontext konfliktu 

  • analýza konfliktu,
  • typy modelů řešení konfliktu,
  • strategie a kroky řešení konfliktu.

Mediace

  • role a potřebné kompetence mediátora,
  • fáze procesu mediace.

Facilitace konfliktu v týmu

  • osoba facilitátora,
  • efektivní vedení procesu.

Modelové situace, trénink, zpětná vazba

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, autodiagnostické testy, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, cvičení, modelové situace, skupinová práce.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:12.12.2017-12.12.2017
Kat. číslo:170587
Cena s DPH 21%:4598.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků