Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách

Pracovní doba ve výrobních firmách má svá specifika, která je třeba zohlednit při úpravě její organizace. Náš kurz seznámí účastníky s právní úpravou způsobu organizace pracovní doby včetně možností jiné, flexibilní pracovní doby. Naučí Vás řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami a vnitrofiremními pravidly.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • zorientuje se v právní úpravě způsobů organizace pracovní doby,
 • bude schopen identifikovat možnosti jiné, flexibilní úpravy pracovní doby,
 • dokáže aplikovat získané poznatky při stanovení vnitrofiremních pravidel,
 • naučí se řešit konkrétní problémy z praxe v souladu s právními normami.

Určeno

Všem zaměstnancům personálních útvarů, manažerům výroby a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

Obsah

 • Právní úprava pracovní doby a odchylky od obecné právní úpravy pracovních podmínek a práv zaměstnanců v případě konta pracovní doby
 • Vymezení základních pojmů
 • Základní pravidla rozvržení pracovní doby
 • Konto pracovní doby a jeho specifika
 • Pružná pracovní doba
 • Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu, mezi směnami a práce ve dnech pracovního klidu
 • Práce přesčas, v sobotu a v neděli a její mzdová kompenzace
 • Noční práce
 • Pracovní pohotovost
 • Evidence pracovní doby
 • Pracovní doba a dovolená
 • Čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
 • Pracovní doba a překážky v práci
 • Převedení na jinou práci
 • Pracovní cesty a přeložení
 • Množství práce a pracovní tempo
 • Sdílení pracovního místa
 • Povinnosti vůči odborové organizaci
 • Pracovní doba ve vztahu k bezpečnosti práce
 • Vzor vnitřní směrnice o stanovení a rozvržení pracovní doby
 • Případy porušení povinností zaměstnance v souvislosti s využíváním pracovní doby

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:20.11.2017-20.11.2017
Kat. číslo:170577
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků