Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - praktický výklad pro personální praxi

Zpracování osobních údajů se nás týká častěji, než by se mohlo zdát: mnohokrát si podnikatelé ani neuvědomují, že jsou v postavení správců a že se jich týkají specifické povinnosti, jejichž nesplnění by mohlo přinést nepříjemné finanční postihy ze strany dozorových orgánů; často ani netušíme, že jsme v postavení subjektu údajů, a jaká máme práva a možnosti ochrany. Toto téma nabývá momentálně na důležitosti i díky aktuální konstelaci v rámci EU, když od května 2018 nabude účinnosti nové evropské nařízení týkající se tohoto tématu (tzv. GDPR). Specifický význam má ochrana osobních údajů ve vztahu k zaměstnancům. Víte, jaké údaje smí zaměstnavatel získávat od zaměstnanců a za jakých podmínek? Jste si jistí, jak správně s osobními údaji zaměstnanců nakládat? Cítíte se pevní v kramflecích ohledně režimu kamerových systémů na pracovištích a ohledně dalších forem monitoringu zaměstnanců? Dokážete rozlišit, jaké povinnosti je nutné splnit vůči Úřadu na ochranu osobních údajů a co v souvislosti s ochranou osobních údajů dozoruje inspektorát práce? Na tyto a mnohé další otázky odpoví tento seminář.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni správně aplikovat GDPR v personální praxi, např.:

 • rozpoznají, které konkrétní situace spadají do působnosti právní úpravy ochrany osobních údajů,
 • uvědomí si praktické povinnosti tváří v tvář konkrétní situaci zpracování osobních údajů,
 • osvojí si správné postupy při dílčích operacích spadajících do zpracování osobních údajů,
 • budou schopni vyloučit rizika sankcí ze strany dozorových orgánů,
 • dokáží nastavit správné interní mechanizmy zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské praxe,
 • naučí se správně aplikovat zákonná pravidla pro monitoring zaměstnanců,
 • zorientují se v evropském kontextu ochrany osobních údajů.

Určeno

Všem osobám podílejícím se na obchodním vedení společností, personálním manažerům a všem zájemcům o danou problematiku.

Obsah

Základní právní pilíře ochrany osobních údajů

 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679: čerstvá novinka - výklad,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • vybrané pasáže zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • vybrané pasáže zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Základní zásady zpracování osobních údajů podle GDPR

Účely zpracování osobních údajů

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování OÚ

Práva fyzických osob

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování

Kamerové systémy na pracovišti - speciální povinnosti

 • povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce,
 • konkrétní případy,
 • sankce za porušení.

Další formy monitoringu zaměstnanců

 • kontrola zneužívání výpočetní a telekomunikační techniky, zaměstnavatele ze strany zaměstnanců,
 • konkrétní případy,
 • české právo versus Evropa (judikatura).

Monitoring zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců

 • analýza zásadního nálezu ústavního soudu.

Moderní trendy v komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

 • Social Media Policy.

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:1
Termín:20.11.2017-20.11.2017
Kat. číslo:172108
Cena s DPH 21%:3146.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků