Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Novela zákoníku práce 2017 - vzory změn smluv a interních dokumentů zaměstnavatele

Plánované změny zákoníku práce očekávané v polovině roku 2017 se podstatně promítnou ve smlouvách a interních dokumentech zaměstnavatele.

Cíle

 • Absolventům kurzu budou očekávané změny zákoníku práce představeny v praktických vzorech dokumentů a interních předpisů zaměstnavatele.

Určeno

Všem zaměstnancům personálních útvarů, mzdových účtáren a majitelům firem, kteří se potřebují zorientovat v dané problematice a správně aplikovat aktuální legislativu ve své firemní praxi.

Obsah

Dotazník zaměstnance

Dohoda o podmínkách výkonu práce vrcholového řídicího zaměstnance

Dokumenty k výkonu jiné práce zaměstnance

 • sdělení důvodů k odmítnutí žádosti zaměstnance o přidělení jiné práce nebo o zařazení na jiné pracoviště, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti podle ustanovení § 40 odst. 3 ZP,
 • návrh jiné vhodné práce než byla sjednána jako druh práce v pracovní smlouvě podle ustanovení § 41 odst. 1 ZP,
 • dohoda o dočasné změně pracovní smlouvy podle ustanovení § 41 odst. 5 ZP.

Informační povinnost zaměstnavatele podle ustanovení § 37 ZP s důrazem na rozšíření o údaj o stanovené týdenní pracovní době a způsobu jejího rozvržení

Písemná žádost zaměstnance o převedení části dovolené přesahující zákonné minimum do dalšího kalendářního roku

Dohoda o pracovní činnosti

Smlouva o výkonu práce z domova, teleworking

 • vymezení paušálních nákladů a jejich specifikace, daňová uznatelnost,
 • výkon práce na zařízení zaměstnavatele a právní aspekty BYOD (Bring Your Own Device/Přines si své vlastní osobní zařízení),
 • školení o bezpečnosti práce z domova.

Předcházení stresu na pracovišti

 • identifikace vnitřních (tělesných, emocionálních a kognitivních) a vnějších (fyzikálních, biochemických a komplexních) stresorů na pracovišti a jejich prevence v příkladech výkonu určitých činností se zaměřením na komplexní stresory (konfliktní situace, časový tlak, přemrštěné požadavky na výkon),
 • zvýšení prevence v oblasti mimořádných pracovnělékařských prohlídek viz § 12 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.,
 • o pracovnělékařských službách.

Vzor pracovního řádu s implementací všech změn

 • vrcholoví řídicí zaměstnanci,
 • změna druhu a místa vykonávané práce,
 • pracovní doba: stanovení doby seznámení s rozvrhem pracovní doby, nepřetržitý denní odpočinek doba odpočinku po ukončení pracovní cesty,
 • odměňování za svátek,
 • konto pracovní doby,
 • základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené,
 • odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr alespoň ve výši zaručené mzdy,
 • zakotvení některých pravidel týkajících se pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (povinnost dodržovat maximální délku práce mladistvých, poskytovat jim přestávky, nepřetržité odpočinky a evidence doby práce),
 • práce z domova a teleworking (základní pravidla),
 • návrat zaměstnance z překážek práci § 206 a ZP ,
 • zavedení opatření k předcházení riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti,
 • pravidla doručování,
 • potvrzení o zaměstnání.

Metodika

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací z praxe účastníků.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků