Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Aktuální trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Zaměstnanci v podniku skrývají velký a v podstatě nekonečný potenciál. Pokud je tento potenciál vhodně nasměrován, podnik může mnohem snadněji překonat překážky a snadněji dosahovat stanovených cílů. Pro vzdělávání a rozvoj pracovníků je důležité stanovit jednotná pravidla a metodologické postupy pro tvorbu analýz vzdělávacích potřeb, definovat vzdělávací potřeby, sestavit plány, stanovit postup realizace a organizace vzdělávání a především měřit a vyhodnocovat vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Je důležité měřit dopad vzdělávání a rozvoje do výsledků jednotlivců, týmů a podniku jako celku. V tomto kurzu bude demonstrováno, jak lze v praxi takový systém vytvořit.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

  • analyzovat a identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje pro různé cílové skupiny,
  • tvořit plány vzdělávání,
  • realizovat vzdělávací aktivity, vyhodnocovat efektivitu vzdělávacích aktivit, měřit výsledky vzdělávání a rozvoje.

Určeno

Pracovníkům, kteří jsou odpovědni za organizaci vzdělávacích programů a všem manažerům, kteří se podílejí na stanovování osobního rozvoje svých podřízených.

Obsah

Rozvoj lidských zdrojů

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci

  • systematické vzdělávání pracovníků v organizaci,
  • cyklus systematického vzdělávání.

Identifikace vzdělávacích potřeb a plánování vzdělávání pracovníků

  • vydefinování potřeb organizace.

Metody a formy rozvoje, jejich použitelnost a účinnost

Plánování vzdělávání pracovníků

Realizace vzdělávacího programu

Hodnocení vzdělávacího programu 

Personalista jako interní trenér, lektor

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, cvičení, řešení modelových situací.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:29.11.2016-29.11.2016
Kat. číslo:160525
Cena s DPH 21%:4477.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků