Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Projektové řízení I - Nástroje a metody plánování projektu

Pro úspěšné řízení projektů je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování. K plánování aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit i určení celkové doby trvání projektových prací, slouží několik osvědčených metod. Součástí plánování projektu je i alokace zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů ostatních oblastí nezbytných pro efektivní řízení projektu. V rámci semináře získáte představu o účelných přístupech k procesu plánování projektu.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • uvědomit si podstatu, význam a přínosy projektového řízení,
 • specifikovat, co je účelné vědět v okamžiku iniciace projektu,
 • přesně definovat cíle projektu,
 • naučit se ověřené postupy plánování projektových prací, včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování,
 • zpracovat dokumentaci plánu projektu.

Určeno

Projektovým manažerům, pracovníkům, kteří se připravují na pozici manažera projektu, členům projektových týmů.

Obsah

Projektové řízení

 • rozsah a obsah projektového řízení,
 • co je třeba znát a umět pro řízení projektu, standardy projektového řízení,
 • co poskytne tento kurz a co lze získat v návazných kurzech.

Životní cyklus projektu

 • projekt jako proces, fáze životního cyklu.

Organizace projektu

 • kompetence projektového manažera, složení projektového týmu,
 • zainteresované strany,
 • týmová práce.

Iniciace a zadání projektu

 • zakládací listina projektu,
 • specifikace cíle projektu, kritéria úspěšnosti projektu,
 • reformulace zadání - metoda logického rámce.

Plánování projektu

 • definice předmětu projektu a rozsahu projektu,
 • sestavení podrobného rozpisu činností,
 • časový rozvrh projektu - typy harmonogramů,
 • plánování a alokace zdrojů, vyrovnání zdrojů, rezervy,
 • rozpočet projektu,
 • ostatní části plánu projektu (rizik, komunikace, kvality).

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků