Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Obchodní dovednosti II - Náročné situace v prodeji

Máte za sebou řadu úspěšných jednání a relativně dobré obchodní výsledky? Přesto se občas dostáváte do náročných situací, u kterých si nejste jisti, zda by se nedaly vyřešit lépe? Tento trénink, který je zaměřen na efektivní zvládání náročných, konfliktních či jinak obávaných situací při prodeji, Vám pomůže získat potřebnou sebejistotu a umožní Vám zdokonalit Vaše stávající dovednosti v oblasti obchodu.

Cíle

 • Zvládnout pokročilé metody a techniky řešení námitek, stížností a reklamací klientů.
 • Umět prezentovat cenu tak, aby se zdála výhodná.
 • Správně jednat s problematickými klienty.
 • Umět si ve vhodnou chvíli říci o doporučení.
 • Rozpoznat kupní signály zákazníka a ve správný čas úspěšně uzavřít jednání.

Určeno

Zkušeným obchodníkům, technicko-obchodním prodejcům, servisním pracovníkům, obchodním zástupcům, dealerům, kteří chtějí zvýšit úroveň svých prodejních dovedností.

Obsah

Pokročilé techniky zvládání námitek

 • co to je námitka; proč, jak a kdy námitky vznikají,
 • typy námitek, jak je rozpoznat,
 • 8 technik zpracování námitky,
 • obnovení dialogu po námitce,
 • rozdíly mezi řešením námitky, stížnosti či reklamace,
 • praktický nácvik zpracování námitek (stížností, reklamací) z praxe účastníků kurzu.

Jak prezentovat cenu, aby se zdála výhodná

 • v jakém okamžiku je vhodné začít mluvit o ceně,
 • techniky prezentace ceny,
 • odpověď na námitku "Je to moc drahé",
 • projednat problematické body a zamezit tím možným protestům.

Zvládání problematických klientů

 • konfliktní či agresivní klient,
 • základní asertivní techniky.

Jak si říci o doporučení

 • výběr vhodného okamžiku a partnera pro doporučení,
 • správná formulace žádosti o doporučení.

Uzavření diskuze s cílem prodat

 • jak rozpoznat "zelenou" pro uzavření obchodu,
 • kupní signály,
 • 6 uzavíracích technik,
 • jak naložit s případným neúspěchem.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, testy, hraní rolí, případové studie, soutěže, videotrénink.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Hradec Králové
Dny:2
Termín:25.10.2017-26.10.2017
Kat. číslo:170907
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:06.11.2017-07.11.2017
Kat. číslo:170908
Cena s DPH 21%:8591.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků