Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Akademie B2B obchodu

Svět B2B obchodu se proměňuje před očima. Prodej firemním zákazníkům se mění ve skutečný vzájemný obchod. Propracovanější nákupní procesy, rozdělení kompetencí u zákazníků a zvyšující se role a profesionalita nákupních útvarů proměňují prostředí B2B obchodu a vyvolávají nutnost nových postupů a metod. Nákupčí stále častěji odmítají přistoupit na ustálené postupy svých dodavatelů a prosazují své vlastní. Přijďte se naučit, jak být i v nových podmínkách B2B obchodu úspěšnými obchodníky.

Cíle

 • Stát se moderním profesionálním B2B obchodníkem.
 • Aplikací moderních trendů a metod v B2B obchodu dosahovat lepších obchodních výsledků.
 • Osvojit si moderní fungující metody pro obchod firemními zákazníky na základě poznání jejich preferencí, postupů a rozhodování.
 • Poznat model nákupního rozhodování B2B zákazníka a přizpůsobit mu obchodní strategii.
 • Seznámit se a naučit se používat úspěšné vyjednávací postupy s firemními zákazníky.     

Určeno

Prodejcům, obchodníkům a všem, kteří jsou součástí procesu obchodu s B2B zákazníkem.

Obsah

1. den

 • Modely nákupního chování a rozhodování firemních zákazníků a jejich využití pro úspěšný obchod
 • Zaměření na před nákupní fázi u zákazníka jako podmínka nutná
 • Neprodávejte vztah, ani produkt, prodávejte užitek a řešení
 • Nákup 4.0 - co všechno a jak rychle se mění, nebo už se změnilo v nákupním procesu zákazníků
 • Od osobního jednání k poptávkám, výběrovým řízením a e-aukcím
 • Práce s poptávkou a nabídkou - efektivita, priority, maximální využití
 • Přestaňte prodávat, začněte obchodovat
 • Cílíte na byznys svůj nebo na byznys zákazníka? Rozdíl se pozná

2. den

 • Získání a vyhodnocení informací o firemním zákazníkovi. Určení potenciálu a priorit
 • Koho kontaktovat, jaké argumenty použít
 • Akvizice - oslovení, získání zájmu. Proč by nám měl zákazník věnovat svůj čas a pozornost
 • Komunikační mix - e-mail, telefon, sociální sítě, schůzky
 • Vystupte z řady, jak se odlišit, zaujměte zákazníka hned na začátku komunikace
 • Budujte si pozici a kompetenci od prvního kontaktu
 • Rozdílnost preferencí a potřeb různých pracovních pozic u zákazníka - jak s nimi pracovat
 • Praktická cvičení a trénink

3. den

 • S kým a jak u zákazníka budovat vztahy. Jak poznat klíčové osoby
 • Třídění zákazníků, potenciál, potřeby, rozhodování, komunikace
 • Nejčastější chyby ve vztahu se zákazníky a jak se jim vyhnout
 • Volba optimálního mixu komunikace a obchodu
 • Osobní vztah versus věcnost
 • Pomáhejte zákazníkovi (rady, pomoc, konzultace, pomoc se zadáním)
 • Význam interních procesů a pre-sales pro efektivitu a úspěch prodeje
 • Osobnostní typy zákazníků - jak poznat a úspěšně komunikovat s jednotlivými typy

4. a 5. den

 • Jak zvýšit šance na úspěch ve výběrovém řízení?
 • Pomáhejte s tvorbou zadání a řešením problémů
 • Naučte se rozpoznávat potenciál poptávek a určit priority
 • Obsah a forma nabídky, která zaujme zákazníka
 • Jak se zákazník rozhoduje a jaká kritéria využívá a proč? Jak jeho rozhodování ovlivnit
 • Jak pracovat s e-aukcemi, jak v nich být úspěšnější
 • Procurement 4.0 - nezvratný trend. Jak ho využít pro úspěšnější obchodování
 • Práce s cenou a dalšími dodacími podmínkami ve VŘ a smlouvách
 • Jak pracuje zákazník s nabídkami a výsledkem VŘ

6. a 7. den

 • Rozdílnost vyjednávání s různými profesemi u zákazníka
 • Typické námitky nákupu a jak na ně
 • Jak pracovat s cenou a dalšími dodacími podmínkami při vyjednávání
 • Blafování, hry, formy nátlaku nákupčích
 • Co raději při vyjednávání nepoužívat
 • Práce s potřebami a užitkem pro zákazníka
 • Osvědčené techniky vyjednávání s firemním nákupem
 • Jednání pod tlakem, ve slabé pozici a další obtížné situace
 • Trénink skutečných vyjednávacích situací a společná analýza

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení cyklu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

41 300 Kč (bez DPH), 49 973 Kč (včetně 21 % DPH)

7 dnů

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování cyklu má účastník možnost přihlásit se k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Při opakování závěrečné zkoušky Vám bude účtován poplatek ve výši 1 000 Kč (bez DPH), 1 210 Kč (včetně 21 % DPH). Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 180919.

Metodika

Výklad, diskuze, příklady a řešení témat účastníků z praxe, simulace, natáčení, rozbor, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:7
Termín:14.05.2018-14.05.2018
28.05.2018-28.05.2018
29.05.2018-29.05.2018
11.06.2018-12.06.2018
25.06.2018-26.06.2018
Kat. číslo:180913
Cena s DPH 21%:49973.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků