Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Výběrová řízení v nákupu

Hlavním tématem semináře je problematika výběrových řízení. Po semináři budete umět zvolit a realizovat efektivní a úspěšný postup při výběru dodavatele. Budete vědět jak efektivně a vhodně zvolit způsob hodnocení nabídek dodavatelů. Dozvíte se účinné postupy komunikace s ostatními útvary ve firmě při přípravě a realizaci výběru dodavatele.

Cíle

 • Podat přehled přístupů a metod vedoucích ke zkvalitnění práce pracovníků nákupu odpovědných za realizaci výběrových řízení. 

Určeno

Nákupčím, manažerům nákupu, pracovníkům obchodních oddělení, pracovníkům logistiky, marketingu, informatiky, manažerům a majitelům firem.

Obsah

 • Proces přípravy zadání pro výběr dodavatele
 • Management nákupního požadavku
 • Faktory ovlivňující výsledek výběru dodavatele
 • Úspěšné metody a postupy pro výběr dodavatele
 • Role ostatních útvarů ve firmě při přípravě a realizaci výběru dodavatele
 • Příklady postupů pro různé komodity
 • Způsoby vyjádření a ceny v zadání a nabídkách
 • Způsoby multikriteriálních hodnocení a jejich praktické ukázky
 • Možnosti zefektivnění a elektronizace výběru dodavatelů
 • Elektronické aukce a poptávky
 • Výběr a kvalifikace soutěžitelů

Metodika

Výklad spojený s diskuzí, praktický trénink přípravy a realizace výběru dodavatelů, příklady a jejich řešení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:11.05.2017-12.05.2017
Kat. číslo:171016
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Místo konání:České Budějovice
Dny:2
Termín:22.06.2017-23.06.2017
Kat. číslo:171017
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:16.10.2017-17.10.2017
Kat. číslo:171018
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků