Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Řízení procesu nákupu

Proces nákupu zásadně ovlivňuje efektivnost firem. Má zásadní vliv na kvalitu a nákladovost vstupů. Cílem procesu nákupu je optimální pokrytí nákupních potřeb firmy v potřebném čase, množství, kvalitě, na požadované místo a to vše za optimálních nákupních podmínek.

Cíle

 • Seznámit účastníky s významem, obsahem a metodami a nástroji efektivního vykonávání nákupních činností a řízení procesu nákupu.
 • Získat praktické dovednosti potřebné k efektivnímu vykonávání nákupních činností, řízení procesu nákupu a spolupráce s ostatními útvary ve firmě.

Určeno

Nákupčím, manažerům nákupu, pracovníkům obchodních oddělení, pracovníkům logistiky, marketingu, informatiky, manažerům systému řízení kvality, manažerům a majitelům firem.

Obsah

Proces nákupu

 • průběh procesu nákupu,
 • struktura a účastníci procesu nákupu,
 • role a úlohy v nákupu,
 • interakce s ostatními procesy,
 • klíčový vztah nákup a interní klient.

Výběr dodavatele v nákupu

 • management nákupního požadavku,
 • metody výběru dodavatele,
 • elektronizace výběru dodavatelů,
 • implementace výsledků výběrových řízení.

Základní strategické nástroje v nákupu

 • Paretovo pravidlo, Metoda ABC, XYZ,
 • strategický management dodavatelů,
 • strategie definice ceny a hodnocení nabídek,
 • komoditní strategie,
 • elektronizace procesu nákupu.

Měření výkonnosti nákupu

 • benchmarking nákupní funkce,
 • vybudování systému měření výkonnosti,
 • systém kontinuálního zlepšování.

Možnosti zlepšování procesů v podnikovém nákupu

 • náklady a úspory v nákupu,
 • nákup a rozpočet,
 • ukazatele výkonnosti nákupu - KPI.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady z reálné praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:08.06.2017-09.06.2017
Kat. číslo:171004
Cena s DPH 21%:8833.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:28.08.2017-29.08.2017
Kat. číslo:171005
Cena s DPH 21%:8833.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:06.11.2017-07.11.2017
Kat. číslo:171006
Cena s DPH 21%:8833.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků