Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Nákupní jednání

Jednání se skládá ze dvou stran. Jedné, která má za cíl dobře prodat, a druhé, která má za cíl dobře nakoupit. Nákupčí, mějte vždy na paměti, že také prodejce má právo říci "ne"! Ten je úkolován uživatelem pro nalezení nejlepšího řešení. Proto je nezbytné vypracovat si strategii jednání, která spočívá v důkladné přípravě.

Cíle

 • Zdokonalit se v přípravě na jednání.
 • Naučit se připravovat a efektivně užívat argumenty v průběhu jednání.
 • Prohloubit umění vést efektivně jednání a dosahovat svých cílů.

Určeno

Pracovníkům nákupních oddělení, kteří se chtějí zdokonalit ve vyjednávacích schopnostech a dosáhnout lepších výsledků v nákupním jednání.

Obsah

Faktory mající vliv na jednání

 • efektivní komunikace - základ úspěchu,
 • verbální a neverbální komunikace, důležitý prostředek poznání svého protihráče,
 • umění práce s otázkami,
 • bariéry poslechu.

Sběr informací pro jednání

 • které informace je nutné si připravit a zjistit,
 • příprava argumentů a jejich třídění,
 • příprava otázek a plán využití taktického pomocníka.

Příprava jednání

 • sestavení scénáře jednání,
 • etapy jednání - poznání, kontakt, přesvědčení, závěr,
 • výtečný taktický spojenec - čas,
 • postavení nákupních argumentů,
 • argumenty nákupčího, námitky prodejce,
 • manévrování nákupčího,
 • aplikace šachové strategie,
 • vyznačení různých zón možné blokace, ústupků a použití "žolíka".

Řešení problémů při jednání

 • odstranění blokace, umění přerušit jednání, převzetí iniciativy.

Analýza jednání

 • zpráva o jednání, dosažený zisk,
 • analýza protiklady - slabiny,
 • sledování dodržování závazků.

Pozn.: Tento kurz jsme pro Vás schopni zrealizovat také v anglickém jazyce.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, hraní rolí, práce ve skupině.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz






Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:23.11.2017-24.11.2017
Kat. číslo:171012
Cena s DPH 21%:8954.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků