Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Přípravný workshop k certifikaci Marketing CIMA-A

Tento workshop umožňuje vyzkoušet si svou připravenost ke zkoušce CIMA-A v rozsahu přesně odpovídajícím certifikované zkoušce a zároveň si ověřit vlastní řešení případové studie vzhledem ke zkouškovým standardům.

Cíle

  • Příprava na úspěšné složení nezávislé certifikační zkoušky.
  • Ověřit si vlastní připravenost ke zkoušce.
  • Vyjasnění případných dotazů, které vyplynuly z vlastní přípravy na zkoušku.

Určeno

Absolventům kurzu Marketing CIMA-A jako finální příprava před nezávislou certifikační zkouškou.

Obsah

  • Modelová případová studie
  • Test odpovídající rozsahu zkoušky
  • Společná diskuze nad možnostmi řešení případové studie
  • Rozbor testových odpovědí

Metodika

Odpovědi na dotazy týkající se problematiky CIMA-A, test, případová studie odpovídající rozsahem a náročností zkoušce, diskuze a rozbor řešení.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:26.01.2018-26.01.2018
Kat. číslo:180823
Cena s DPH 21%:2178.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků