Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Marketing CIMA-B

Tato koncepce kurzu navazuje na program CIMA-A a je druhým stupněm marketingového certifikovaného vzdělávání. Kurz je připraven ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je v mnohem větším rozsahu zaměřen na praktické řešení případových studií s vazbou na strategické aspekty marketingové práce. Absolventi kurzu "Marketing CIMA-B" mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-B, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle

 • Prohloubit si praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon specialisty v oboru marketingu.
 • Osvojit si podrobnější analýzu jednotlivých aspektů marketingové politiky a marketingového plánování.
 • Snadno v praxi aplikovat získané zkušenosti a dovednosti v oblasti marketingového rozhodování, a to díky mnoha případovým studiím a cvičením.
 • Přistupovat tvořivě k řešení marketingových úkolů.

Určeno

Manažerům (nejen) marketingového zaměření a marketingovým specialistům - zejména absolventům CIMA-A, kteří mají zájem o získání hlubších znalostí v oblasti marketingu.

Obsah

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností získaných jak v praxi posluchačů, tak absolvováním základního marketingového tréninku CIMA-A.

 • Základy managementu podniku
 • Strategický management podniku
 • Financování a investice v podniku
 • Náklady, kalkulace, rozpočty
 • Příprava a realizace marketingového výzkumu
 • Zpracování a analýza dat
 • Strategický marketingový management SBU
 • Detailní situační analýza trhů
 • Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
 • Rozhodování v marketingu
 • Určení koncepce marketingové strategie
 • Stanovení konkurenční strategie
 • Procesní pojetí CRM
 • Zpracování marketingových strategií
 • Exportní a globální marketing
 • Rozhodování o nákupu
 • Rozhodování o produktu a ceně
 • Rozhodování o distribuci
 • Retailing
 • Brand Management
 • Rozhodování o integrované marketingové komunikaci
 • Web a internet komunikace
 • Závěrečná případová studie

Pozn.: Pro všechny absolventy kurzu Marketing CIMA-B nabízíme jednodenní seminář "Příprava ke zkoušce CIMA-B". V programu je zahrnuto stručné opakování vybraných témat kurzu, simulace zkoušky a konzultace s lektorem. Termín jednodenního semináře bude domluven v průběhu kurzu "Marketing CIMA-B" dle zájmu a potřeby absolventů kurzu.

Cena: 1 800 Kč (bez DPH), 2 178 Kč (včetně 21 % DPH)

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:24.03.2017-25.03.2017
07.04.2017-08.04.2017
21.04.2017-22.04.2017
12.05.2017-13.05.2017
26.05.2017-27.05.2017
09.06.2017-10.06.2017
Kat. číslo:170806
Cena s DPH 21%:38720.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:06.10.2017-07.10.2017
20.10.2017-21.10.2017
03.11.2017-04.11.2017
10.11.2017-11.11.2017
24.11.2017-25.11.2017
08.12.2017-09.12.2017
Kat. číslo:170807
Cena s DPH 21%:38720.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků