Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Marketing CIMA-A

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu. Díky němu získáte v tomto oboru ucelené teoretické znalosti i praktické dovednosti jak využívat hlavní metodické postupy a marketingové nástroje. Absolventi kurzu "Marketing CIMA-A" mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak mezinárodně uznávaný diplom CIMA-A, který platí ve všech státech EU.

Cíle

 • Uplatnit komplexní znalosti nutné pro profesionální marketingové chování.
 • Rozvinout své dovednosti ve využívání moderních nástrojů a technik marketingového rozhodování.
 • V mnoha případových studiích a cvičeních uplatňovat tvořivost a praktickou aplikaci marketingových rozhodnutí.

Určeno

Pracovníkům marketingu, odborným a řídicím pracovníkům průmyslových podniků, obchodních organizací a soukromým podnikatelům. Všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o marketingovém přístupu k podnikání. Zkušenost v oboru není k úspěšnému absolvování nutná.

Obsah

 • Úvod do marketingu
 • Základy marketingového řízení a plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza průmyslového trhu
 • Analýza chování zákazníka, nákupní rozhodování
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika, řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb, CRM
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum, aplikace marketingového výzkumu
 • Závěrečná případová studie

Pozn.: Pro všechny absolventy kurzu "Marketing CIMA-A" nabízíme jednodenní seminář "Příprava ke zkoušce CIMA-A". V programu je zahrnuto stručné opakování vybraných témat kurzu, simulace zkoušky a konzultace s lektorem. Termín jednodenního semináře bude domluven v průběhu kurzu "Marketing CIMA-A" dle zájmu a potřeby absolventů kurzu.

Cena: 1 800 Kč (bez DPH), 2 178 Kč (včetně 21 % DPH)

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, cvičení, případové studie.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:22.02.2017-23.02.2017
15.03.2017-16.03.2017
05.04.2017-06.04.2017
26.04.2017-27.04.2017
17.05.2017-18.05.2017
07.06.2017-08.06.2017
Kat. číslo:170801
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:24.03.2017-25.03.2017
07.04.2017-08.04.2017
21.04.2017-22.04.2017
12.05.2017-13.05.2017
26.05.2017-27.05.2017
09.06.2017-10.06.2017
Kat. číslo:170802
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:01.08.2017-03.08.2017
08.08.2017-10.08.2017
15.08.2017-17.08.2017
22.08.2017-24.08.2017
Kat. číslo:170803
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:12
Termín:19.10.2017-21.10.2017
02.11.2017-04.11.2017
23.11.2017-25.11.2017
07.12.2017-09.12.2017
Kat. číslo:170804
Cena s DPH 21%:33880.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků