Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Manažer logistiky

Optimalizace všech materiálových, informačních a finančních toků (logistika), a to jak v rámci firmy, tak i ve vztahu k jejímu okolí - zákazníkům, je jedním ze základních předpokladů konkurenceschopnosti na trhu za současných podmínek. Správná manipulace, skladování, balení a rychlá dodávka rozhodují velkou měrou o úspěšnosti firmy. Záměrem kurzu je připravit účastníky na kvalifikovaný výkon činností v logistických útvarech firem a zvýšit odbornou způsobilost pracovníků logistických útvarů pro moderní způsoby řízení nákupu a prodeje, zásob, skladování, balení a dopravy. Účastníci kurzu se seznámí s nejnovějšími tuzemskými i zahraničními poznatky v této oblasti.

Cíle

 • Na základě nabytých znalostí budou absolventi kurzu schopni aplikovat ve firemní praxi moderní a efektivní zásady řízení nákupu a prodeje, zásob, skladování, balení a dopravy.

Určeno

Pracovníkům logistických, obchodních, ekonomických a výrobních útvarů.

Obsah

Logistika a její postavení v organizaci, logistický audit

 • vznik, vývoj, členění a obsah logistiky, uplatnění logistiky v různých typech organizací,
 • podnikový logistický systém,
 • logistický audit jako nástroj identifikace stavu logistiky ve společnosti,
 • akční plán výstupu z auditu a jeho dopad na ekonomiku společnosti.

Metody a postupy logistického řízení

 • logistický systém, podnikové procesy,
 • logistické řízení, logistické technologie.

Čárové kódy v logistice - značení

 • identifikační systémy v oblasti logistiky a jejich úloha, mezinárodní standard pro číslování a označování zboží, typy čárových kódů,
 • sledovatelnost, evropská logistická etiketa,
 • radiofrekvenční identifikace a její benefity, elektronický kód zboží (EPC) a jeho úloha v logistickém řetězci,
 • mezinárodní standardy pro elektronickou výměnu dat v oblasti maloobchodu a logistiky.

Sklady a skladování

 • úloha, funkce a optimální rozmístění skladů,
 • typy skladů v návaznosti na velikost a množství skladovaného zboží a ve vztahu k jeho obrátkovosti,
 • skladovací systémy a technologie,
 • metody a systémy komisionování zboží,
 • plánování a WMS řízení činnosti skladu.

Bezpečnost v logistice

 • zásady bezpečnosti při manipulaci a skladování.

Marketing a logistika

 • vztah marketingu a logistiky, marketingový mix, dimenzování sortimentu, distribuce a služby zákazníkům,
 • úloha logistiky v marketingu, prognózování odbytu.

Logistika v nákupu a prodeji

 • funkce a úkoly nákupu, typy poptávky,
 • význam a cíle obchodních vztahů, vztah mezi nákupem a prodejem, vztahy k obchodním partnerům.

Řízení zásob

 • funkce a klasifikace zásob,
 • význam, obsah a cíl řízení zásob,
 • vztah okamžité a průměrné zásoby,
 • Bod rozpojení a jeho úloha v logistickém řízení zásob,
 • význam optimalizace a suboptimalizace,
 • typy objednacích systémů, objednací metody a optimální objednací množství,
 • řízení zásob a výroby, přiměřenost zásob, vliv sezónnosti a nejistoty na řízení zásob, prognózování při řízení zásob.

Obaly, balení, manipulační jednotky

 • obaly, balení, manipulační jednotky,
 • značení, manipulační značky.

Doprava

 • funkce a charakteristika dopravy, volba druhu dopravy, směrování a plánování dopravy,
 • optimalizační dopravní software,
 • metodika pro optimalizaci stávajících rozvozových kurzů,
 • sledování a kontrola tras pomocí GPS technologie.

Základy plánování a řízení projektů pro manažera logistiky

 • organizace projektu v logistice,
 • plánování projektu,
 • realizační taktiky,
 • formulace projektu metodou logického rámce,
 • vybrané oblasti řízení projektu v logistice,
 • řízení rozpočtu projektu,
 • ukázka praktického využití.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

25 300 Kč (bez DPH), 30 613 Kč (včetně 21 % DPH)

2 x 4 dny

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce - projektu. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 171145.

Metodika

Interaktivní výklad, příklady z praxe, případové studie, závěrečný test.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků