Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Audit systému managementu kvality

Aby organizace mohla prostřednictvím systému managementu kvality dosahovat stanovených cílů, musí pravidelně přezkoumávat efektivnost systému managementu kvality (QMS) pro identifikaci příležitostí k neustálému zlepšování. Výsledky auditů jsou jedním z podkladů pro přezkoumávání efektivnosti QMS. Audity QMS, především audity procesů mají ve smyslu norem ISO 9001 a ISO 19011 svá pravidla a postupy. Každý pracovník pověřený auditováním QMS má mít pro tuto činnost dostatečnou způsobilost - má být kompetentní. Tato kompetentnost samozřejmě platí jak pro interní, tak i externí auditory.

Cíle

  • Účastník kurzu získá znalosti a praktické dovednosti k plánování, přípravě a provádění auditů a dokumentování výsledků auditů systému managementu kvality a jeho procesů včetně výstupů a plnění cílů kvality.

Určeno

Auditorům systému managementu kvality, členům podnikového managementu a všem zájemcům, kteří se potřebují seznámit se zásadami plánování, řízení a technikami provádění auditů systému managementu kvality a jeho procesů.

Obsah

Směrnice pro auditování systémů managementu ISO 19011

Požadavky na systém managementu kvality ISO 9001

Procvičování:

  • plán auditu,
  • příprava auditu,
  • zpracování základních otázek pro audit,
  • simulace auditu podle případových studií,
  • určení shody a neshody,
  • vyhodnocení zjištění, stanovení efektivnosti.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, případové studie, záznamy z auditu, prezentace výsledku simulovaného auditu.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-17.00 hod.,
  • poslední den 9.00-13.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků