Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Revize normy ISO 9001 a ISO 14001

V září 2015 byly vydány nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, jejichž revize probíhala několik let. Na kurzu se dozvíte, jaká je finální podoba rozsáhlých změn požadavků norem. Jedná se o tzv. velkou revizi norem, která zavádí nové požadavky (a některé ruší) a proto bude končit i platnost stávajících certifikátů na systémy managementu vydaných podle dosavadních norem. Změny se týkají struktury, definic a vlastních požadavků. Poprvé v historii jsou normy ISO 9001 a ISO 14001 revidovány koordinovaně ve stejném termínu a poprvé jsou založeny na stejné struktuře, definicích a některých textech. Kurz se zabývá i terminologickou normou ISO 9000:2015. Přestože přechodné období bude tříleté, je vhodné přechod certifikace podle nových norem plánovat a připravit se na něj. Je to i jedinečná příležitost k jednotnému přezkoumání systémů managementu a jejich dokumentování, zjednodušení a integrování. Naši lektoři jsou členy technických normalizačních komisí a podílejí se na překladu norem i jejich komentovaném znění.

Cíle

Účastník kurzu bude po jeho absolvování:

 • vědět co se v normách změnilo a o přechodném období pro certifikaci,
 • znát novou terminologii a definice,
 • znát nové požadavky normy,
 • schopen připravit analýzu změn stávajícího systému managementu podle nových požadavků.

Určeno

Auditorům a manažerům EMS, poradcům, akademické sféře a představitelům certifikovaných firem.

Obsah

 • Průběh revize normy, důvody proč byly normy měněny a co bylo změnami zamýšleno.
 • Jednotná struktura norem, identické hlavní texty a definice dle ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL - co se mění pro ISO 9001 a ISO 14001.
 • Co se stalo s novinkami z minulé revize (hodnocení souladu, osoby pracující pro organizaci, outsourcing).
 • Nové požadavky revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001 (organizace a její kontext, potřeby a očekávání zainteresovaných stran, vedení a závazek, opatření pro řešení rizik a příležitostí).
 • Revize normy a certifikace (termíny nabytí platnosti, přechodné období, jak naplánovat přechod na novou normu).
 • Přehled ostatních norem a nástrojů managementu kvality a environmentálního managementu a EMAS.

Metodika

Výklad s příklady, diskuze, procvičení novinek v kvízu.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků