Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Přípravný kurz k certifikaci manažera metrologa - podniková metrologie

K základním podmínkám při řízení kvality výroby a určování shody produktu s požadavky patří nejen správné a jednotné měření a používání správných měřidel, ale i řízení správnosti a jednotnosti měření a měřidel. Za proces metrologie v organizaci je odpovědný pracovník zpravidla ve funkci metrolog nebo podnikový metrolog nebo metrolog organizace nebo manažer metrologie.

Cíle

Účastník kurzu bude po jeho absolvování schopen:

 • ovládat všechny vnější a vnitřní vazby systémového managementu metrologie v organizaci,
 • využívat zákon o metrologii a příslušné vyhlášky MPO,
 • orientovat se v řízení metrologie v ČR,
 • navrhovat a udržovat efektivní proces metrologie v organizaci,
 • aplikovat úkoly metrologie v systému managementu kvality.

Určeno

Pracovníkům působícím v oblasti metrologie nebo v systému managementu kvality, metrologům organizací, podnikovým metrologům a manažerům metrologie.

Obsah

 • Metrologie a její legislativní zabezpečení v ČR
 • Úkoly organizací ve vztahu k zákonu o metrologii a příslušným vyhláškám
 • Zajištění metrologie v organizaci
 • Metrologický řád
 • Rozdělení měřidel
 • Kalibrace, značení a evidence měřidel
 • Schémata návaznosti, nejistoty měření
 • Matice odpovědnosti
 • Úloha metrologie při managementu kvality - konfirmační metrologický systém podle normy ISO 10012

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz

Doporučujeme


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků