Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Nástroj pro identifikaci a posuzování rizik - FMEA (Failure Mode Effect Analysis)

Analýza FMEA patří k základním metodám managementu rizik, které lze aplikovat pro plnění požadavků současně platných norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 a připravované mezinárodní normy řešící požadavky systému managementu BOZP. Analýza FMEA z původního uplatnění v armádě, kosmickém výzkumu a jaderné energetice se rychle rozšířila do mnoha dalších oborů, především u dodavatelů automobilového průmyslu. Pro efektivní uplatnění FMEA je vhodné mít v týmu aktivní zastoupení pracovníků všech předvýrobních i výrobních útvarů organizace, servisu a dalších. Všichni tito pracovníci a zejména budoucí vedoucí (moderátoři) týmů v tomto kurzu nejen principy FMEA pochopí, ale mohou se naučit analýzu FMEA prakticky používat.

Cíle

  • Účastníci se při aktivní účasti naučí prakticky používat analýzu FMEA procesu (v případě zájmu také konstrukce a systému) v aplikacích podle svých zaměření a potřeb.

Určeno

Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům, procesním inženýrům, pracovníkům vývoje, konstrukce, technologie, servisu, pracovníkům SMC a dalším odpovědným pracovníkům za procesy - budoucím uživatelům této důležité analýzy v různých aplikacích.

Obsah

  • Principy FMEA
  • Klíčové faktory efektivní aplikace FMEA
  • Souvislost a návaznost FMEA na další metody
  • Vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FMEA
  • FMEA procesu - cíle, možnosti, předpoklady, jednotlivé kroky
  • Procvičení na vybraném procesu

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, ukázka a procvičení na zvoleném příkladu.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků