Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Speciální školení pro práce ve výškách, v osobních ochranných pracovních postrojích, evakuace, vyprošťování pomocí evakuačního zařízení ROLLGLISS R 550

V rámci speciálních školení BOZP a poradenské činnosti naplňujeme požadavky NV č. 362/2005 Sb., její přílohy, článku II., odst. 9, kdy zaměstnavatel (fyzická osoba - OSVČ nebo právnická osoba), zajistí, aby zaměstnanec (pracovník), provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (OOPPpP) byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

Cíle

Účastník kurzu bude po absolvování:

  • schopen používat prakticky osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (OOPPpP) při pracovních činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou,
  • bude seznámen se základními právními, normativními a technickými požadavky na OOPPpP (revize, kontroly apod.),
  • bude prakticky i teoreticky seznámen s obsluhou a činností vyprošťovacího systému ROLLGLISS při evakuačních a vyprošťovacích pracech (např. při pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji) a jiných mimořádných událostech (např. možné evakuace ze staveb nebo budov při požáru před příjezdem a samotným zásahem HZS).

Určeno

Všem výkonným pracovníkům a všem kontrolním, odborně technickým pracovníkům, pracujících s OOPPpP nebo kontrolujících práce v režimu práce ve výškách a nad volnou hloubku s OOPPpP (dle NV 362/2005 Sb.).

Obsah

  • Praktické použití těchto prostředků při práci - správná technika ustrojení a technika ukotvení
  • Zakázané manipulace a postupy, mimořádné pracovní situace při práci s OOPPpP
  • Modelové nácviky a instruktáže při vyprošťování po pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji
  • Evakuace - vyprošťování osob pomocí evakuačního systému ROLLGLISS při dalších mimořádných událostech (požár apod.), ukázky praktické obsluhy tohoto zařízení a dalšího příslušenství tohoto systému
  • Seznámení se základní normativními požadavky (ČSN EN aj.) pro revize, kontroly a technické požadavky na OOPPpP

Pozn.: Lektorem tohoto školení je Roman Branda, DiS. - manager BOZP, PO - CHEMCOMEX Praha, a.s. - OZO v BOZP, PO, Koordinátor BOZP na staveništi. Pověřená a zaškolená osoba od výhradního zástupce pro ČR, firmy HAK CS, s. r. o., pro další školení osob a organizací pro práci s osobními ochrannými pracovními prostředky chránícími proti pádu a vyprošťovacím evakuačním systémem ROLLGLISS, od výrobce firmy CSG EMEA SAS.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, praktické ukázky.

Harmonogram

  • prezence 8.45-9.00 hod.,
  • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků