Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář formou otázek a odpovědí

V minulých letech nebyla jednoznačně zákonně stanovena povinnost mít pro odbornou činnost v zajišťování úkolů v prevenci rizik "kvalifikaci". Tento nedostatek odstranila příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Převážná většina bývalých "bezpečnostních techniků" si zkoušku OZO pro BOZP složila do konce roku 2011, některým ještě chybí, některým už bude končit její 5letá platnost. Všem výše uvedeným je určen nabízený seminář, na kterém si budou moci ověřit, zda jsou jejich současné znalosti takové, že s vykonáním zkoušky nebudou mít žádné problémy.

Cíle

 • Souhrnné zopakování problematiky BOZP, částečně též PO.
 • Příprava na zkoušku OZO pro BOZP.
 • Výměnou zkušeností s lektorem i ostatními účastníky semináře si ověřit správnost či chyby v dosavadní činnosti na úseku BOZP.

Určeno

Osobám přihlášeným ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Obsah

 • Platné předpisy oblasti BOZP (včetně zdravotnictví, hygieny, stavebnictví, chemie, ochrany životního prostředí, PO)
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
 • Všeobecné preventivní zásady pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizace rizik při práci (metody)
 • Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek BOZP včetně zpracování stanovené dokumentace
 • Základní povinnosti v problematice poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, jejich evidence, kontroly jejich užívání
 • Ukázky zpracování vyžadovaných písemných prací ke zkoušce

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Metodika

Zopakování základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP - vedeno formou příkladových otázek a odpovědí podle jednotlivých tematických celků daných přílohou č. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:1
Termín:07.12.2017-07.12.2017
Kat. číslo:171510
Cena s DPH 21%:2662.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků