Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Finanční controlling a řízení likvidity podniku

Controlling jako moderní pojetí řízení firmy není zaměřen pouze na oblast řízení tvorby zisku a kontrolu nákladů, ale v řadě podniků je úspěšně využíván i při řízení podnikové likvidity a dalších oblastí. Využití controllingové filozofie při řízení schopnosti podniku dlouhodobě hradit závazky, prohloubení funkce finančního plánování a zajištění finanční kontroly je základem finančního zdraví podniku a předmětem tohoto kurzu, který umožňuje získat přehled o nástrojích a metodách finančního controllingu.

Cíle

 • Absolvent kurzu rozšíří své praktické dovednosti zvyšující jeho odbornou a metodickou připravenost pro řízení finanční stability podniku. Seznámí se s aktuálními poznatky z oblasti finančního controllingu a bude schopen realizovat finanční controlling jako nástroj řízení vývoje ekonomiky společnosti.

Určeno

Všem řídicím manažerům, doporučeno manažerům ekonomických a controllingových útvarů, finančním a účetním specialistům společností jako odborná příprava profesionálů v dané oblasti.

Obsah

Vymezení finančního controllingu

 • obsahové vymezení controllingu,
 • filozofie controllingu a možnosti jeho zavedení a řízení v podniku,
 • struktura podnikového controllingu,
 • funkce, předmět a pojetí finančního controllingu.

Praktický finanční controlling

 • controlling pracovního kapitálu, pohledávek a zásob, monitoring pohledávek, obratové ukazatele a jejich hodnocení,
 • controlling průběžné likvidity, podmínka každodenní likvidity, peněžní dispozice,
 • podnikové peněžní toky, vymezení pojmu cash flow, řízení a zobrazení peněžních toků (rozpočet, výkaz cash flow),
 • hodnocení peněžních toků a podniku na bázi cash flow,
 • finanční plán, proces jeho tvorby, finanční prognózy a jejich praktické ukázky,
 • finanční kontrola, kontrolní veličiny, odchylky od skutečnosti a jejich analýza,
 • controlling investic, jeho jednotlivé fáze, nástroje a metody.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktické výpočty, diskuze, konzultace.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.11.2016-08.11.2016
Kat. číslo:160623
Cena s DPH 21%:8712.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků