Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Controlling pro specialisty

Každá z probíraných kapitol bude doplněna o diskuzi a zkušenosti z aplikace na situaci hospodářské krize a vývoj podniku. Všechny uváděné nástroje řízení budou dány do souvislostí s krizovými jevy a uvedeny i praktické příklady takových situací. Zavedení controllingu v podniku je mohutný a poměrně dlouhodobý proces. Zajištění takového procesu z míst specialistů a pracovníků tímto pověřených je náročné především z hlediska správného výběru controllingových nástrojů a jejich dlouhodobé implementace. Úplný systém controllingu je velmi mohutný a široký, každý controllingový pracovník by jej měl dobře znát, než začne zavádět konkrétní controllingové modely pro útvary svého podniku. Stejně tak by měl dobře znát nároky, které vzniknou zaváděním controllingového modelu, podnik na to řádně připravit a dbát na správný postup (pořadí kroků).

Cíle

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku.
 • V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce.
 • Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Určeno

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

Obsah

 • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
 • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
 • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
 • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
 • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
 • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
 • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
 • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
 • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
 • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
 • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
 • Controlling správních útvarů
 • Controlling podpůrných útvarů
 • Controlling výkonných jednotek
 • Controlling marketingu a personalistiky
 • Nákladová a výkonná (profit) střediska
 • Měření středisek
 • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
 • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
 • Integrující role podnikového controllingu
 • Zavádění úplného systému controllingu
 • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.czV dnešní manažerské praxi je controlling jedním z nejfrekventovanějších slov. Prakticky žádná firma není "v bodě nula" a controlling je v různé podrobnosti zaveden téměř všude. Základní otázkou je, zda to je skutečný controlling a nebo pouze reporting. Nejčastější zadání dneška zní: "Máme plno informací, ale nevíme, jak je využívat". Náš kurz se věnuje právě tomu, aby controlling nebyl pouhým převáděním dat a informací, ale aby se stal skutečným a základním nástrojem řízení. Kurz je určen manažerům vyšší a střední úrovně a také majitelům a manažerům menších, ale rostoucích společností, u kterých zkušenosti z praxe ukazují, že s controllingovými nástroji a postupy je potřeba začít včas. Kurz je založen na metodologii "Úplného systému controllingu" (Total Controlling System) se základním členěním na strategický, marketingový, nákladový a personální.

Cíle

 • Absolvent kurzu se seznámí s aktuálními metodami řízení, bude schopen řešit vztah náklady x výkon a výkon x zisk v jednotlivých útvarech a střediscích v podniku. Naučí se pracovat s vnitropodnikovou cenou v tzv. "dvousložkové verzi", využívat controllingového systému ke kalkulacím a tvorbě finančních plánů. Naučí se také stanovit reálné úkoly ve vývoji nákladů, analyzovat skutečný vývoj a jeho příčiny, slabá místa vývoje a stanovovat postupné cíle nápravy. Absolventi kurzu získají přehled o úplném systému controllingu - aktuální formě řízení firem.
 • Na konkrétních modelech (skutečně v praxi používaných) se naučí postupu při konstrukci složitějších řídicích modelů. V kurzu jsou obsaženy konkrétní návody a ukázky controllingového řízení, nástroje a postupy použité pro různé druhy vnitropodnikových jednotek a útvarů. Úplný systém controllingu obsahuje nástroje a postupy (ukázky) controllingu personální a marketingové práce podniku.
 • V závěru kurzu je podrobněji diskutován a vysvětlen postup při zavádění controllingu v podniku s praktickými výsledky několikaleté práce.
 • Účastníci získají podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor. Absolventi budou schopni skutečně zavést controllingový systém v podniku.

Určeno

Majitelům firem, řídicímu managementu, ekonomům, pracovníkům controllingových a ekonomických útvarů, manažerům, kteří mohou ovlivnit nákladovou stránku podnikání a chtějí mít reálnou kontrolu nad výkonností firmy ve vztahu náklady x zisk při zvyšování hodnoty firmy pro akcionáře a majitele. Pro efektivní zvládnutí kurzu jsou doporučeny znalosti v rozsahu kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy".

Obsah

 • Využití controllingových nástrojů v době krizových jevů v hospodářství
 • Vymezení problému - účetní evidence nákladů
 • Členění nákladů v účetnictví pro podporu controllingových modelů
 • Členění nákladů podle cílů řízení a delegování pravomocí
 • Členění nákladů z hlediska řízení malých procesů a další práce v podniku
 • Přidaná hodnota a její postavení v controllingovém řízení
 • Controlling - mohutná podniková konkurenční výhoda
 • Finanční controlling, konstrukce a interpretace, stanovení cílů pro podnikové útvary
 • Marketingový controlling, metody a praktické zavádění
 • Rozpočtování fixních a režijních nákladů - multikriteriální model
 • Ocenění vnitrovýkonů, dvousložková cena
 • Controlling správních útvarů
 • Controlling podpůrných útvarů
 • Controlling výkonných jednotek
 • Controlling marketingu a personalistiky
 • Nákladová a výkonná (profit) střediska
 • Měření středisek
 • Kalkulace nákladů jako součást controllingového modelu
 • Vznik podnikového rozpočtu na základě controllingového systému, řízení pomocí cílů
 • Integrující role podnikového controllingu
 • Zavádění úplného systému controllingu
 • Diskuzní závěr s představením konkrétních postupů

Pozn.: Účastníci obdrží "ostré" SW pomůcky pro práci se strategickým finančním controllingem, včetně nástroje ke konstrukci indikativního finančního plánu a "ostré" pomůcky k implementaci nákladového a marketingového controllingu.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:28.11.2016-29.11.2016
05.12.2016-06.12.2016
Kat. číslo:160626
Cena s DPH 21%:17424.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:13.03.2017-14.03.2017
20.03.2017-21.03.2017
Kat. číslo:170622
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:02.10.2017-03.10.2017
09.10.2017-10.10.2017
Kat. číslo:170623
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:27.11.2017-28.11.2017
04.12.2017-05.12.2017
Kat. číslo:170624
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků