Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Profesionální asistent/ka - administrativní podpora managementu - cyklus

Asistent/ka zaujímají klíčovou roli v činnosti organizace, která je založena na efektivní a účinné podpoře managementu a týmu. Účastníci se v tomto komplexním programu dozvědí, jak rozvinout svoji spolehlivost a iniciativu a osvojí si základní znalosti, dovednosti a techniky potřebné k výkonu profesionální podpory v dynamickém prostředí firmy.

Cíle

Absolvent cyklu získá ucelenou představu o tom, jak efektivně plnit své úkoly. Naučí se:

 • jasně, stručně a srozumitelně komunikovat,
 • věcně, přesně, zdvořile a bez časových ztrát komunikovat po telefonu,
 • psát dopisy a e-maily podle současné normy jasně, stručně a srozumitelně a zároveň dle současných trendů,
 • základům společenské etikety.

Určeno

Moderním asistentkám, asistentům a sekretářkám, kteří si potřebují osvojit a umět aplikovat základní dovednosti a znalosti potřebné pro svůj kariérní růst. Kurz je užitečný i pro ty, kteří již mají praktické zkušenosti v této pozici, ale cítí potřebu si své poznatky utřídit a inovovat.

Obsah

1. kurz - Efektivní komunikace ve firmě

 • vnímat komunikaci jako základ pro vytváření a rozvoj dobrých pracovních vztahů,
 • osvojit si komunikační dovednosti - aktivně naslouchat, získat a sdělovat informace, rozvíjet empatii, vyvarovat se nejčastějších chyb v komunikaci,
 • porozumět komunikačním stylům - přizpůsobit komunikaci dané situaci a partnerovi.

2. kurz - Efektivní komunikace po telefonu

 • seznámit se se specifiky komunikace po telefonu,
 • zvládnout dovednosti, které jsou při telefonování nezbytné,
 • jak postupovat v jednotlivých etapách telefonického rozhovoru efektivně,
 • profesionálně reagovat v náročných situacích při telefonování,
 • umět komunikovat s náročnými partnery.

3. kurz - Písemná komunikace - trénink psaní obchodních dopisů a e-mailů

 • napsat zdvořilý, stručný a věcný dopis, na který klient ochotně zareaguje,
 • úprava dopisů a e-mailů podle současné normy,
 • stylistika, pravopis a etiketa písemností,
 • natrénovat psaní dopisů s využitím notebooku.

4. kurz - Společenská etiketa - reprezentace firmy

 • osvojit si základy business etikety (oslovení, pozdrav, podání ruky, představování atd.)
 • účinně reprezentovat firmu,
 • drobná společenská faux pas a jak z nich vybruslit,
 • zvládnout společenskou konverzaci.

Pozn.: Pořadí absolvování jednotlivých kurzů lze měnit dle vypsaných termínů.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování cyklu

Cena za 4 kurzy po slevě 10 %: 19 600,- Kč (bez DPH), 23 716 Kč (včetně 21 % DPH)

6 dnů

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Pokud si potřebujete ověřit, co všechno jste se na kurzu naučili nebo potřebujete doklad o úrovni dosažených znalostí a dovedností, doporučujeme Vám certifikační zkoušku.

Skládá se z testu prověřujícího úroveň dovedností v oblasti písemné komunikace, z praktické ústní zkoušky z komunikace a telefonování a z obhajoby písemné práce. Po úspěšně zpracovaném testu a obhajobě práce získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

K certifikační zkoušce je možné se přihlásit po absolvování cyklu.

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Termíny certifikační zkoušky budou vypsány na základě domluvy s absolventy cyklu.

Metodika

Viz popisy jednotlivých kurzů.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Pozn.: Cyklus se skládá ze čtyř uvedených kurzů. Můžete si ho sestavit z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám nejlépe vyhovovat.


Manažer kurzu

Mgr. Andrea Vlasáková
Telefon: 226 006 345
E-mail: avlasakova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků